Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Европейско пространство за образование

Премахване на пречките пред ученето и подобряване на достъпа до качествено образование за всички.

Slide

Европейското пространство за образование

С инициативата за ЕПО се структурира сътрудничеството между държавите членки и заинтересованите страни за изграждане на по-устойчиви и приобщаващи национални образователни системи.