Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Инфографика — Насоки за учителите и преподавателите за борба с дезинформацията и насърчаване на цифровата грамотност чрез образование и обучение

Искате да проучите как можете да помогнете на учениците да подобрят уменията си в областта на цифровата грамотност и да им дадете възможност да се справят с дезинформацията? Европейската комисия заедно с група експерти разработи насоки за учителите и преподавателите в началните и средните училища с цел да се помогне на младите хора да се справят успешно в света на цифровите технологии.

Available languages (1)

Инфографика — Насоки за учителите и преподавателите за борба с дезинформацията и насърчаване на цифровата грамотност чрез образование и обучение

български