Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Насоки за учителите и преподавателите за справяне с дезинформацията и насърчаване на цифровата грамотност чрез образование и обучение

Насоките за учителите и преподавателите относно борбата с дезинформацията и насърчаването на цифровата грамотност чрез образование предоставят практически указания за учителите и преподавателите, включително практически съвети, планове за действие, информация по темите и предупредителни бележки, основани на това какви са ефективните мерки по отношение на цифровата грамотност и образованието и обучението.

български