Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Окончателен доклад на експертната група на Комисията относно борбата с дезинформацията и насърчаването на цифровата грамотност чрез образование и обучение

В доклада са представени основните заключения, изготвени от специална експертна група на Комисията за борба с дезинформацията и насърчаване на цифровата грамотност чрез образование и обучение, както по отношение на предизвикателствата, така и на възможните решения за тази нововъзникваща и сложна област. В документа са включени и предварителните заключения и препоръки на експертната група.

български