Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Информационен документ — Насоки за учителите и преподавателите за борба с дезинформацията и насърчаване на цифровата грамотност чрез образование и обучение

Водеща инициатива на Плана за действие в областта на цифровото образование (2021—2027 г.), насоките подкрепят учителите и преподавателите при разглеждането на належащите теми, свързани с дезинформацията и цифровата грамотност в класната стая.

Available languages (1)

Информационен документ — Насоки за учителите и преподавателите за борба с дезинформацията и насърчаване на цифровата грамотност чрез образование и обучение

български