Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Învățarea pentru tranziția verde și dezvoltarea durabilă

În opinia cetățenilor europeni, schimbările climatice reprezintă una din problemele majore cu care ne confruntăm în prezent. Educația și formarea, la fel ca toate sectoarele, trebuie să ia măsuri pentru a răspunde la această criză planetară.

Comisia Europeană sprijină statele membre ale UE în eforturile lor menite:

 • să le ofere cursanților și educatorilor cunoștințele, competențele și aptitudinile necesare pentru o economie și o societate mai ecologică și mai durabilă
 • să sprijine instituțiile de educație și formare în vederea integrării durabilității în procesul de predare și învățare și în toate aspectele activității lor
 • să creeze o înțelegere comună cu privire la schimbările profunde și transformatoare necesare în educație și formare, în sprijinul durabilității și al tranziției verzi.

Acțiunile UE

Recomandarea Consiliului privind învățarea pentru tranziția verde și dezvoltarea durabilă

În iunie 2022, Consiliul Uniunii Europene (UE) a adoptat o recomandare privind învățarea pentru tranziția verde și dezvoltarea durabilă.

Această declarație de politică stabilește modul în care durabilitatea poate fi integrată în toate aspectele educației și formării. Invită statele membre:

 • să facă astfel încât învățarea pentru tranziția verde și dezvoltarea durabilă să devină o prioritate în politicile și programele de educație și formare
 • să le ofere tuturor cursanților oportunități pentru a învăța despre criza climatică și durabilitate în educația formală (de exemplu, în școli și în învățământul superior) și în educația non-formală (cum ar fi activitățile extrașcolare, activitățile pentru tineret)
 • să mobilizeze fondurile naționale și europene pentru a investi în echipamente, resurse și infrastructuri ecologice și durabile
 • să sprijine cadrele didactice în dezvoltarea cunoștințelor și competențelor lor pentru a preda despre criza climatică și sustenabilitate, inclusiv în ceea ce privește abordarea anxietății ecologice în rândul elevilor lor
 • să creeze cadre de învățare favorabile pentru durabilitate, care să cuprindă toate activitățile și operațiunile unei instituții de învățământ și să faciliteze tehnici de predare și învățare practice, interdisciplinare și relevante pentru contextele locale
 • să implice în mod activ elevii și personalul didactic, autoritățile locale, organizațiile de tineret și comunitățile de cercetare și inovare în învățarea pentru durabilitate.

Recomandarea Consiliului este completată de un document de lucru al serviciilor Comisiei, care oferă detalii și dovezi pentru recomandare, inclusiv rezultatele consultării publice și exemple de bune practici din întreaga Europă.

Grupul de lucru „Învățare pentru durabilitate”

Comisia Europeană sprijină punerea în aplicare a recomandării prin intermediul unui grup de lucru specific privind durabilitatea în educație. Printre cei peste 40 de membri se numără reprezentanți ai ministerelor educației (statele membre UE și țările partenere), parteneri sociali, ONG-uri și organisme internaționale.

Acest grup a publicat o serie de documente de informare și mesaje-cheie de politică pe teme precum abordarea globală privind durabilitatea în școală, programele de învățământ și competențele, o elaborare eficace a politicilor și formarea cadrelor didactice.

Un cadru de competențe privind durabilitatea

În ianuarie 2022 a fost publicat cadrul european de competențe privind durabilitatea („GreenComp”). Acest cadru, care a fost tradus în toate limbile oficiale ale UE, poate fi utilizat în programele și politicile de educație și formare în contexte formale, non-formale și informale.

Cadrul definește cele patru grupuri de competențe legate de durabilitate care ar trebui să fie dobândite de cursanții de toate vârstele. Fiecare competență are trei subpărți.

Adoptarea valorilor durabilității

 • evaluarea durabilității
 • sprijinirea echității
 • promovarea naturii

Acceptarea complexității în materie de durabilitate

 • gândire sistemică
 • gândire critică
 • identificarea problemelor

Luarea de măsuri pentru durabilitate

 • influență politică
 • acțiune colectivă
 • inițiativă individuală

Conceperea de scenarii viitoare durabile

 • capacitatea de a se proiecta în viitor
 • adaptabilitate
 • gândire exploratorie

În 2023, Comisia instituie o comunitate de practici pentru a conecta școlile, cercetătorii, autoritățile publice și alte organisme, utilizând noul cadru de competențe.

Finanțare

Programul Erasmus+ 2021-2027 pune un accent puternic pe durabilitate și tranziția verde în educație și formare. În plus, protecția mediului, dezvoltarea durabilă și acțiunile climatice sunt priorități ale Corpului european de solidaritate.

În programul anual de lucru Erasmus+ pentru 2023, se acordă prioritate proiectelor privind durabilitatea în învățământul școlar, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea competențelor și aptitudinilor în materie de durabilitate, promovarea acțiunilor pozitive privind durabilitatea și combaterea anxietății ecologice, sprijinirea consolidării capacităților cadrelor didactice și abordări privind școala în ansamblul său în materie de durabilitate.

Cercetare

De asemenea, Comisia efectuează o serie de studii pe tema educației ecologice, inclusiv privind

 • dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
 • identificarea abordărilor privind învățarea pentru durabilitate în învățământul școlar
 • sinergiile dintre agenda verde și cea digitală în educația școlară
 • mediile și infrastructurile educaționale ecologice și durabile.

Academiile Erasmus+ pentru cadrele didactice

Academiile Erasmus+ pentru cadrele didactice reprezintă o acțiune emblematică a actualului program Erasmus+. Obiectivul este de a crea parteneriate europene între furnizorii de educație și formare pentru cadrele didactice și de a consolida dimensiunea europeană și internațională a formării cadrelor didactice în Europa.

Trei academii, care și-au început activitatea în 2022 pentru o durată de trei ani, se axează în mod specific pe durabilitate.

EduSTA va crea parcursuri de învățare în care profesorii să își poată dezvolta și demonstra competențele educaționale în materie de durabilitate prin intermediul unor ecusoane digitale.

Proiectul TAP-TS va elabora, testa și valida resurse legate de durabilitate, pentru școli și formarea cadrelor didactice.

CLIMADEMY se axează pe sprijinirea cadrelor didactice pentru a înțelege mai bine factorii determinanți ai schimbărilor climatice, efectele și posibilitățile de atenuare a acestora și va crea o rețea de profesori specializați în schimbările climatice.