Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

SEE pe scena mondială – inițiative

Uniunea Europeană își va consolida cooperarea internațională cu țările și regiunile din întreaga lume și va continua să promoveze Europa ca partener în domeniul educației.

De ce este importantă cooperarea internațională în domeniul educației

Consolidarea cooperării internaționale în materie de educație și formare cu țări și regiuni terțe din întreaga lume este esențială pentru abordarea provocărilor globale existente și emergente. Schimbul de cunoștințe, politici și practici în aceste domenii contribuie, de asemenea, la realizarea priorităților geopolitice ale Uniunii Europene (UE).

Cooperarea în domeniul educației a devenit un instrument important pentru înțelegerea reciprocă și pentru împărtășirea valorilor europene. Promovarea externă a educației europene și abordarea transnațională a UE în materie de cooperare contribuie la conturarea relațiilor cu alte țări și regiuni, la încurajarea învățării reciproce și la atragerea celor mai bune talente din lume pentru a permite Europei să rămână competitivă din punct de vedere economic.

Parteneriatele internaționale în domeniul educației încurajează inovarea reciproc avantajoasă, cum ar fi elaborarea de programe de învățământ, diplome comune și proiecte de cercetare și creează legături durabile între organizații și indivizi. Ele încurajează, de asemenea, creșterea economică, prosperitatea socială și securitatea în întreaga lume.

Ce face UE

Uniunea Europeană abordează aceste aspecte prin diverse acțiuni:

  • extinderea dimensiunii internaționale a programului Erasmus+ 2021-2027, atât prin proiecte de cooperare, cât și prin schimburi de persoane
  • promovarea atractivității învățământului superior european prin intermediul proiectului „Studiați în Europa”
  • angajarea în dialoguri politice pe tema educației și pe alte teme conexe cu o serie de țări și regiuni din întreaga lume.

UE ar trebui să adopte o abordare de tip „Echipa Europa”, promovând interesele europene prin educație, la nivel bilateral, regional și mondial.