Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Rețeaua europeană de monitorizare a parcursului profesional al absolvenților

Pe baza lucrărilor și a recomandărilor finale ale grupului de experți al Comisiei Europene privind monitorizarea parcursului profesional al absolvenților (2018-2020), Comisia a creat o rețea europeană de monitorizare a parcursului profesional al absolvenților. Scopul acesteia este să sprijine statele membre UE în punerea în aplicare a recomandării Consiliului privind monitorizarea parcursului profesional al absolvenților.

Obiectivele rețelei

Rețeaua promovează cooperarea și învățarea reciprocă între țările care participă la inițiativa europeană de monitorizare a parcursului profesional al absolvenților.

Rețeaua încurajează cooperarea și crearea în comun, prin:

  • oferirea de oportunități de colaborare pentru învățarea reciprocă, în ceea ce privește conceperea și implementarea sistemelor de monitorizare a parcursului profesional al absolvenților
  • crearea unui forum de discuții și analizarea soluțiilor europene și a abordărilor comune în ceea ce privește colectarea, compilarea și analizarea datelor privind monitorizarea parcursului profesional al absolvenților și
  • reunirea expertizei din partea unei game largi de părți interesate, pentru a sprijini statele membre UE care dezvoltă și utilizează date administrative și sisteme de sondaj pentru monitorizarea parcursului profesional al absolvenților.

Membrii rețelei

Rețeaua este alcătuită din:

  • puncte naționale de referință pentru monitorizarea parcursului profesional al absolvenților, desemnate de statele membre UE și de țările SEE
  • reprezentanți ai Comisiei Europene – Direcția Generală Educație, Tineret, Sport și Cultură (DG EAC), Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune (DG EMPL), Eurostat, Centrul Comun de Cercetare (JRC) și Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP)
  • părți interesate de la nivel european și parteneri sociali care reprezintă studenții, instituțiile de învățământ superior, instituțiile de educație și formare profesională, profesorii și lucrătorii.

Activitățile rețelei

Comisia Europeană a instituit un serviciu de asistență pentru furnizarea unui set de servicii pentru Rețeaua europeană de monitorizare a parcursului profesional al absolvenților.

În fiecare an, acest serviciu de sprijin va organiza o serie de activități pentru și împreună cu Rețeaua europeană de monitorizare a absolvenților, inclusiv o reuniune anuală pentru toți membrii rețelei, reuniuni ale grupurilor de lucru, seminare online și activități de învățare reciprocă.

În cadrul programului de lucru al rețelei pentru 2022-2023, vor fi organizate următoarele activități:

  • o reuniune anuală a Rețelei europene de monitorizare a parcursului profesional al absolvenților (5-6 mai 2022) – online
  • o inițiativă de învățare reciprocă privind combinarea și corelarea datelor administrative și a sondajelor pentru monitorizarea parcursului profesional al absolvenților (18-19 octombrie 2022) – Praga (Republica Cehă)
  • un webinar despre schimbul de practici și de experiență privind sondajele europene și protecția datelor (7 decembrie 2022) – online
  • grupuri de lucru tematice, inclusiv unul privind pregătirea pentru următorul sondaj european referitor la absolvenții învățământului superior. Pe parcursul programului de lucru 2022-2023, vor fi înființate grupuri de lucru suplimentare.

Rețeaua funcționează pe bază de voluntariat și își încurajează membrii să își asume responsabilitatea pentru activitățile și deciziile rețelei.

Buletinul informativ al Rețelei europene de monitorizare a parcursului profesional al absolvenților

Rămâneți la curent și primiți ultimele știri, informații și resurse relevante despre rețea:

Contact

Pentru mai multe informații despre rețea, ne puteți contacta prin e-mail la adresa graduate-tracking-support-service@icf.com (serviciul de sprijin) sau EAC-graduate-tracking@ec.europa.eu.