Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Onderwijs- en opleidingsstatistieken

Statistieken zijn voor beleidsmakers, onderzoekers, journalisten, burgers en bedrijven onmisbaar voor hun werk en in het dagelijks leven. Nauwkeurige en betrouwbare gegevens zijn essentieel voor de onderbouwing, evaluatie en monitoring van het EU-beleid.

Ze spelen ook een cruciale rol in de strijd tegen desinformatie in het openbare en politieke debat. EU-instellingen zoals de Europese Commissie houden allerlei gegevens bij over de terreinen waarop de EU en de lidstaten actief zijn.

De Commissie rapporteert ook op basis van data, zoals in de Onderwijs- en opleidingsmonitor, en maakt analyses op basis van statistische gegevens van internationale partnerorganisaties, zoals:

  • het " Programme for International Student Assessment" (PISA-resultaten) van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)
  • de "International Computer and Information Literacy Study" (ICILS-resultaten) van de IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement)

Hierdoor kan zij landen en regio’s in Europa met elkaar vergelijken en aanbevelingen doen voor het toekomstig onderwijs- en opleidingsbeleid.

EU-statistieken van Eurostat

Data over onderwijs en opleiding van het Bureau voor de statistiek van de Europese Unie, Eurostat
Onderwijs- en opleidingsstatistieken

Datasets en -visualiseringen van Eurostat voor statistische indicatoren voor de Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding.
Strategisch kader voor Onderwijs en opleiding 2020

Erasmus+: studeren in het buitenland

Statistieken en jaarverslagen van de Europese Commissie over het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jongeren en sport in Europa (Erasmus+)
Erasmus+-statistieken

Vergelijkende indicatoren voor studentenmobiliteit in het hoger onderwijs en het initiële beroepsonderwijs in Europa
Mobiliteitsscorebord van de Europese Commissie

De publieke opinie: Eurobarometer

Resultaten van opiniepeilingen over onderwijs en opleiding in de EU door de Europese Commissie
Eurobarometers over onderwijs en opleiding