Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Eindverslag van de deskundigengroep van de Commissie inzake het aanpakken van desinformatie en het bevorderen van digitale geletterdheid via onderwijs en opleiding

Het verslag bundelt de belangrijkste inzichten van een specifieke deskundigengroep van de Commissie inzake het aanpakken van desinformatie en het bevorderen van digitale geletterdheid via onderwijs en opleiding met betrekking tot zowel uitdagingen als mogelijke oplossingen voor dit opkomende en complexe gebied, alsook zijn voorlopige conclusies en aanbevelingen.

Nederlands