Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Network Ewropew għall-Monitoraġġ tal-Perkors fil-Karriera tal-Gradwati

Abbażi tal-ħidma u tar-rakkomandazzjonijiet finali tal-grupp ta’ esperti tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-monitoraġġ tal-perkors fil-karriera tal-gradwati (2018-2020), inħoloq Network Ewropew għall-Monitoraġġ tal-Perkors fil-Karriera tal-Gradwati mill-Kummissjoni Ewropea biex jappoġġja lill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (UE) bl-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-monitoraġġ tal-perkors fil-karriera tal-gradwati.

Objettivi tan-Network

In-Network jippromwovi l-kooperazzjoni u t-tagħlim reċiproku tal-pajjiżi li jipparteċipaw fl-Inizjattiva Ewropea għall-Monitoraġġ tal-Perkors fil-Karriera tal-Gradwati.

In-Network irawwem il-kooperazzjoni u l-kokreazzjoni, billi

  • jipprovdi opportunitajiet kollaborattivi għat-tagħlim bejn il-pari kemm fit-tfassil kif ukoll fl-implimentazzjoni tas-sistemi għall-monitoraġġ tal-perkors fil-karriera tal-gradwati;
  • joħloq forum għad-diskussjoni u l-analiżi ta’ soluzzjonijiet Ewropej u approċċi komuni għall-ġbir u l-analiżi ta’ data dwar il-monitoraġġ tal-perkors fil-karriera tal-gradwati; u
  • ilaqqa’ għarfien espert minn firxa wiesgħa ta’ partijiet ikkonċernati biex jiġu appoġġjati dawk l-Istati Membri tal-UE li qed jiżviluppaw u jużaw sistemi ta’ data amministrattiva u ta’ stħarriġ dwar il-monitoraġġ tal-perkors fil-karriera tal-gradwati.

Membri tan-Network

In-network huwa magħmul minn:

  • punti ta’ referenza nazzjonali għall-monitoraġġ tal-perkors fil-karriera tal-gradwati nominati mill-Istati Membri tal-UE u l-pajjiżi taż-ŻEE
  • rappreżentanti mill-Kummissjoni Ewropea – id-Direttorat Ġenerali għall-Edukazzjoni, iż-Żgħażagħ, l-Isport u l-Kultura (DĠ EAC), id-Direttorat Ġenerali għall-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni (DĠ EMPL), l-Eurostat, iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka (JRC) u ċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Vokazzjonali (CEDEFOP)
  • partijiet ikkonċernati fil-livell Ewropew u sħab soċjali li jirrappreżentaw lill-istudenti, lill-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja u tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, lill-għalliema u lill-ħaddiema

Attivitajiet tan-Network

Ġie stabbilit servizz ta’ appoġġ mill-Kummissjoni Ewropea biex jipprovdi sett ta’ servizzi għan-Network Ewropew għall-Monitoraġġ tal-Perkors fil-Karriera tal-Gradwati.

Kull sena, is-servizz ta’ appoġġ se jorganizza firxa ta’ attivitajiet għan-Network Ewropew għall-Monitoraġġ tal-Perkors fil-Karriera tal-Gradwati, inkluża laqgħa annwali għall-membri kollha tan-Network, laqgħat tal-gruppi ta’ ħidma, webinars u attivitajiet ta’ tagħlim bejn il-pari.

Bħala parti mill-programm ta’ ħidma tan-Network 2022/2023, se jiġu organizzati l-attivitajiet li ġejjin

  • laqgħa annwali tan-network tan-Network Ewropew għall-Monitoraġġ tal-Perkors fil-Karriera tal-Gradwati, 5-6 ta’ Mejju 2022 (online)
  • attività ta’ tagħlim bejn il-pari dwar “L-ikkombinar u l-konnessjoni ta’ data amministrattiva u stħarriġiet dwar il-monitoraġġ tal-perkors fil-karriera tal-gradwati”, Praga, ir-Repubblika Ċeka, 18-19 ta’ Ottubru 2022
  • webinar dwar “Il-kondiviżjoni ta’ prattiki u esperjenzi fir-rigward tal-istħarriġiet Ewropej u l-protezzjoni tad-data” (titlu ta’ ħidma), 7 ta’ Diċembru 2022 (online)
  • gruppi ta’ ħidma tematiċi inkluż wieħed dwar “It-tħejjija għall-istħarriġ Ewropew li jmiss dwar il-gradwati fl-edukazzjoni għolja”. Se jitwaqqfu gruppi ta’ ħidma addizzjonali matul il-programm ta’ ħidma 2022/23

In-Network jaħdem fuq bażi volontarja u jħeġġeġ lill-membri tiegħu jieħdu s-sjieda tal-attivitajiet u d-deċiżjonijiet tan-Network.

Newsletter tan-Network Ewropew għall-Monitoraġġ tal-Perkors fil-Karriera tal-Gradwati

Żomm ruħek aġġornat u rċievi l-aħħar aħbarijiet, informazzjoni u riżorsi rilevanti għan-Network:

Ikkuntattjana

Biex issir taf aktar dwar in-Network jew dwar l-inizjattiva Ewropea dwar is-sitwazzjoni tal-gradwati, ikkuntattjana bl-email graduate-tracking-support-service@icf.com (servizz ta' appoġġ) jew EAC-graduate-tracking@ec.europa.eu.