Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Aineistoa ja välineitä etäopetukseen ja -opiskeluun: EU:n rahoittamat hankkeet

EU:n rahoittamat hankkeet*

EduHack-hanke

EduHack on valmiuksien kehittämisohjelma korkeakouluopettajille, jotka haluavat oppia tuottamaan digitaalisesti tuettuja oppimiskokemuksia ja hyödyntää innovatiivisia lähestymistapoja ja välineitä. 
EduHack

Penji protects the planet -hanke

Ympäristönsuojelun merkityksestä kertovia pelejä koululaisille.
Penji protects the planet (sovellus on ladattava)

Bio talent -hanke

Innovatiivinen biologista monimuotoisuutta käsittelevä verkkokoulutusohjelma, jolla edistetään Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita älykkäästä, kestävästä ja osallistavasta kasvusta.

BINGO-hanke

Kasvien tuholaisten biologisesta torjunnasta kertova video, jossa hyödynnetään tarkkaa lähikuvaa tuhohyönteisistä, sekä kasvien valintajalostusta esittelevä animaatio. Hankkeeseen myönnettiin rahoitusta EU:n Marie Skłodowska-Curie -toimista (MSCA).
BINGO

Yummy Physics -videot

Videosarja elintarvikkeiden fysikaalisista ilmiöistä. Hankkeeseen myönnettiin rahoitusta EU:n Marie Skłodowska-Curie -toimista (MSCA).
Yummy Physics (videosarja)

Sundial-hanke

Viisi astronomia-aiheista oppituntirunkoa alakoulun opettajille. Saatavilla englanniksi ja hollanniksi. Jokaista oppituntia varten annetaan opetustavoite-ehdotuksia ja tulostettavaa aineistoa. Hankkeeseen myönnettiin rahoitusta EU:n Marie Skłodowska-Curie -toimista (MSCA).

Open Mind -hanke

Innovatiivisen, avoimen ja pelillisen verkkokurssin avulla edistetään yhteiskunnallista yrittäjyyttä naisten ja sellaisten opiskelijoiden keskuudessa, jotka eivät ole opiskelleet liiketoimintaa.
Open Mind

Moby Click -hanke

Teknologia-avusteista oppimista tukevaa aineistoa.
Moby Click (mahdollisesti rekisteröidyttävä)

Code n’ Social -hanke

Ohjelmoinnin ja muiden IT-perustaitojen opetteluun tarkoitettu oppimisalusta, joka on suunnattu etenkin köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien henkilöiden tueksi.
Code n’ Social (rekisteröidyttävä)

CREATIONS-hanke

EU:n rahoittamassa CREATIONS-hankkeessa kehitetään luovia, taiteeseen perustuvia menetelmiä luonnontieteiden opetukseen. 
CREATIONS-hanke (mahdollisesti rekisteröidyttävä)

Go-Lab-hanke

Go-Lab-hanke helpottaa virtuaalilaboratorioiden ja tutkivaan oppimiseen tarkoitettujen sovellusten käyttöä luonnontieteiden opetuksessa. Hankkeelle myönnettiin rahoitusta EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta.
Go-Lab-hanke

Scientifix-hanke

Scientix edistää ja tukee Euroopan laajuista yhteistyötä LUMA-aineiden (luonnontieteet, teknologia, insinööritieteet ja matematiikka) opettajien, opetusalan tutkijoiden, päättäjien ja muiden LUMA-aineiden opetuksen ammattilaisten välillä. Hankkeelle myönnettiin rahoitusta EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta.

Up2U-hanke

Up2U-hankkeen tavoitteena on edistää verkko-oppimista toisen asteen oppilaitoksissa. Se tarjoaa oppimisympäristön ja välineitä kurssien luomiseen, sisällön tallentamiseen ja etäosallistumiseen. Osana Up2U-hanketta on kehitetty myös kaikille oppilaitoksille avoin OpenUp2U-sivusto. Hankkeelle myönnettiin rahoitusta EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta. 
OpenUp2U-hanke

Aineistoa kieltenopiskeluun**

Euroopan komissio tekee yhteistyötä Euroopan neuvoston Euroopan nykykielten keskuksen (ECML) kanssa edistääkseen monikielisyyttä ja laadukasta kieltenopetusta kaikille heidän taustastaan riippumatta. Tutustu kieltenoppijoille, vanhemmille ja opettajille suunnattuihin aineistoihin.

Toy project -hanke

Verkkokurssin tavoite on tuoda yhteen varttuneempia aikuisia ja 4–8-vuotiaita lapsia tietojen, taitojen ja arvojen jakamisen sekä hauskanpidon merkeissä.
Toy project

Mutual Open and Online Skills (MOOS) -hanke

Hankkeen tavoitteena oli parantaa tieto- ja viestintätekniikan ja avoimien oppimisresurssien käyttöä eurooppalaisissa lukioissa ja siten edistää uusia näkökulmia oppimiseen.
MOOS-oppimisalusta (rekisteröidyttävä)

European Distance and e-Learning Network (EDEN)

EDEN on etä- ja verkko-opiskelun ammattilaisten verkosto tiedon- ja kokemustenvaihtoa varten. Sen tavoite on edistää alan toimintapolitiikan ja käytännön kehittämistä Euroopassa ja muualla maailmassa.
EDEN

Eurooppalaisten etäopetusyliopistojen järjestö (EADTU)

Eurooppalaisten etäopetusyliopistojen järjestö (EADTU) on Euroopan johtava avointa ja joustavaa verkkokoulutusta tarjoavien korkea-asteen oppilaitosten järjestö. Se on keskeinen osa eurooppalaisten yliopistojen nykyaikaistamissuunnitelmaa.


* Jollei toisin mainita, hankkeet ovat saaneet rahoitusta EU:n Erasmus+ -ohjelmasta. 
** Euroopan komissio on yhteisrahoittanut tieto- ja viestintätekniikan käyttöä kieltenopetuksessa tukevaa ICT-Rev-hanketta ja monikielistä opetusta tukevaa Supporting multilingual classrooms -hanketta Erasmus+ -ohjelman kautta.

Aiheeseen liittyvää

Erasmus+ -ohjelma: koronaviruksen vaikutukset

Tietoa koronaviruksen vaikutuksista Erasmus+ -ohjelmaan ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimiin sekä neuvoa-antavista tahoista.
Vastauksia osallistujien ja tuensaajien esittämiin kysymyksiin

Marie Skłodowska-Curie -toimet (MSCA): koronaviruksen vaikutukset

Euroopan komissio pyrkii tarjoamaan ajantasaista tietoa koronaviruspandemian vaikutuksista MSCA-stipendiaatteihin ja –hankkeisiin.
Koronavirus: tietoa Marie Skłodowska-Curie -yhteisölle

Erasmus+ -ohjelman hankeportaali

Erasmus+ -ohjelmasta rahoitetuissa hankkeissa kehitettyä aineistoa innovatiivisen avoimen opiskelun ja etäopiskelun tueksi.
Erasmus+ -ohjelman hankeportaali