Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Aineistoa ja välineitä etäopetukseen ja -opiskeluun

Aineistoa ja välineitä etäopetukseen

Covid-19-epidemian vuoksi on EU-maissa ollut tarpeen toteuttaa erilaisia kansallisia toimia, jotka voivat huomattavasti vaikeuttaa opiskelu- ja kouluttautumismahdollisuuksia. 

Verkkotyökaluista voi olla monenlaista hyötyä myös opettamisessa ja kouluttautumisessa:

  • Niiden avulla opettajat ja oppilaat voivat olla yhteydessä toisiinsa, jos he ovat fyysisesti eri paikoissa.
  • Niiden kautta on tarjolla tietoa ja oppimismahdollisuuksia, joita ei tavallisesti ole kaikissa kodeissa tai oppilaitoksissa.
  • Niistä opettajat voivat myös saada tukea jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseensä.

Jotta opiskelu voi jatkua muuttuneissakin oloissa, verkossa on saatavilla monenlaista oppimateriaalia.

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmaa on määrä tarkastella uudelleen vuoden 2020 puolivälissä, mikä osaltaan myös tukee verkko-opiskelun kehittämistä koulutuksen eri tasoilla EU:ssa.

Aiheeseen liittyvää

EU:n yhteiset koronavirusepidemian vastaiset toimet

Euroopan komissio koordinoi EU:n yhteisiä toimia koronavirusepidemian torjumiseksi.
Koronavirus – EU:n yhteiset toimet

Koronavirus – Euroopan komission toimet

Kansainvälinen varainkeruukampanja koronaviruksen torjunnan tueksi

Euroopan digitaalista tulevaisuutta rakentamassa

Euroopan komissio on pyrkinyt vastaamaan koronaviruspandemian luomiin haasteisiin erilaisilla toimenpiteillä. Digitaaliteknologia, media ja sähköinen viestintä ovat niissä tärkeässä roolissa.
Digitaaliteknologiat – koronaviruspandemiaan liittyvät toimet

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelman tavoitteena on auttaa EU-maita kohtaamaan digiajan koulutuksen haasteet ja hyödyntämään uusia mahdollisuuksia.
Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma

Digital Education Hackathon (DigiEduHack) -kilpailu

Digital Education Hackathon Global Award -kilpailussa palkitaan digitaaliajan luovia koulutusratkaisuja.
Digital Education Hackathon