Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Infograafik – Suunised õpetajatele ja haridustöötajatele, et võidelda desinformatsiooni vastu ning edendada digikirjaoskust hariduse ja koolituse kaudu.

Kuidas aidata õpilastel parandada digikirjaoskust ja anda neile teadmised, et võidelda desinformatsiooni vastu? Euroopa Komisjon on koos eksperdirühmaga töötanud välja suunised alg- ja keskkooliõpetajatele ning haridustöötajatele, et aidata noortel digimaailmas edu saavutada.

Available languages (1)

Infograafik – Suunised õpetajatele ja haridustöötajatele, et võidelda desinformatsiooni vastu ning edendada digikirjaoskust hariduse ja koolituse kaudu.

eesti