Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Komisjoni eksperdirühma lõpparuanne, milles käsitletakse võitlust desinformatsiooni vastu ning digikirjaoskuse edendamist hariduse ja koolituse kaudu.

Aruandesse on koondatud komisjoni eksperdirühma peamised tähelepanekud desinformatsiooni vastu võitlemise ning digikirjaoskuse edendamise kohta hariduse ja koolituse kaudu. Aruandes käsitletakse nii probleeme kui ka võimalikke lahendusi seoses selle areneva ja keerulise valdkonnaga, samuti sisaldab aruanne esialgseid järeldusi ja soovitusi.

eesti