Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Teabeleht – Suunised õpetajatele ja haridustöötajatele, et võidelda desinformatsiooni vastu ning edendada digikirjaoskust hariduse ja koolituse kaudu.

Digiõppe tegevuskava (2021–2027) juhtalgatuse raames koostatud suunised, toetavad õpetajaid ja haridustöötajaid desinformatsiooni ja digikirjaoskuse pakiliste teemade käsitlemisel klassiruumis.

Available languages (1)

Teabeleht – Suunised õpetajatele ja haridustöötajatele, et võidelda desinformatsiooni vastu ning edendada digikirjaoskust hariduse ja koolituse kaudu.

eesti