Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Resurse de învățare online pe durata pandemiei de coronavirus: proiecte finanțate de UE

Proiecte finanțate de UE*

EduHack

Eduhack este un program de consolidare a capacităților destinat cadrelor universitare care doresc să învețe cum să producă experiențe de învățare digitalizate, experimentând abordări și instrumente inovatoare. 
EduHack

Penji protejează planeta

O activitate ludică pentru elevii din învățământul primar și secundar, despre importanța durabilității mediului.
Penji protejează planeta (descărcați aplicația)

Bio talent

În conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020 de a crea o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, proiectul Bio talent a dezvoltat un program mixt și inovator de formare online în domeniul biodiversității.

BINGO

Urmăriți două materiale didactice care explică metodele de biocontrol folosind imagini de animație și prim-planuri impresionante cu insecte minuscule. Acest proiect a primit finanțare prin inițiativa UE „Acțiunile Marie Skłodowska-Curie (MSCA)”.
BINGO

Yummy Physics

Urmăriți aceste înregistrări video privind fizica alimentelor. Acest proiect a primit finanțare europeană prin Acțiunile Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
Yummy Physics (înregistrări video)

Sundial

Cinci lecții online de astronomie pentru cadrele didactice din învățământul primar, în engleză și olandeză. Fiecare dintre ele este însoțită de obiective didactice și de materiale care pot fi tipărite. Acest proiect a primit finanțare prin inițiativa UE „Acțiunile Marie Skłodowska-Curie (MSCA)”.

Open Mind

Acest proiect are ca obiectiv promovarea antreprenoriatului social în rândul elevelor și studentelor fără studii în domeniul gestiunii, prin intermediul unui curs online inovator și ludic.
Open Mind

  • Curs online (utilizatorii trebuie să se înregistreze)

Moby Click

Materiale de e-learning în sprijinul dezvoltării unor metode de învățare bazate pe tehnologie.
Moby Click (utilizatorii trebuie să se înregistreze)

Code n’ Social

O platformă interactivă de învățare care oferă acces la metode de calitate de învățare în domeniul TIC (programare, competențe de bază etc.) pentru persoanele expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială.
Code n’ Sociall (utilizatorii trebuie să se înregistreze)

CREATIONS

Proiect finanțat de UE, care dezvoltă metode creative și participative, bazate pe artă, pentru predarea materiilor științifice. 
CREATIONS (utilizatorii trebuie să se înregistreze)

Go-Lab

Inițiativa „Go-Lab” facilitează utilizarea de laboratoare online și de aplicații pedagogice pentru educația științifică în școli. Acest proiect a primit finanțare prin programul „Orizont 2020” al UE.
Go-Lab

Scientifix

Acest proiect promovează și sprijină colaborarea la nivel european în rândul cadrelor didactice din domeniul „STIM” (știință, tehnologie, inginerie și matematică), al cercetătorilor din domeniul educației, al factorilor de decizie și al altor profesioniști STIM. Scientifix a primit finanțare prin programul „Orizont 2020” al UE.

Up2U

Proiectul urmărește să îmbunătățească învățarea online în școlile din învățământul secundar, oferind un cadru pedagogic adaptat și instrumente pentru crearea de cursuri, stocarea de conținut și participarea de la distanță. „OpenUp2U” este o inițiativă lansată în cadrul proiectului Up2U. Proiectul a primit finanțare prin programul „Orizont 2020” al UE. 
Inițiativa OpenUp2U

Resurse pentru învățarea de limbi străine**

Comisia Europeană cooperează cu ECML (Centrul european pentru limbi moderne - Consiliul Europei) pentru a promova multilingvismul și accesul la o formare de calitate în domeniul limbilor străine pentru toți cetățenii interesați, inclusiv cei mai vulnerabili. Mai jos sunt enumerate diverse resurse pentru cursanți, părinți și profesori.

Toy project

Cursul online „Together Old and Young: o abordare intergenerațională” urmărește să aducă laolaltă adulți în vârstă și copii mici (4-8 ani) pentru a face schimb de cunoștințe, de competențe și de valori și pentru a se distra.
Toy project

  • Curs online (utilizatorii trebuie să se înregistreze) 

Mutual Open and Online Skills (MOOS)

Obiectivul acestui proiect este de a îmbunătăți utilizarea TIC și a resurselor educative cu acces deschis în cadrul programelor instituțiilor europene de învățământ superior, pentru a favoriza dezvoltarea de noi metode de învățare.
Platforma MOOS (utilizatorii trebuie să se înregistreze)

European Distance and e-Learning Network (EDEN)

Rețeaua europeană de predare la distanță și de învățare online (European Distance and Learning Network — EDEN) există pentru a face schimb de cunoștințe și pentru a îmbunătăți înțelegerea între profesioniștii din domeniul predării la distanță și al învățării online. Aceasta urmărește să promoveze diverse politici și practici în Europa și nu numai.
EDEN

European Association of Distance Teaching Universities (EADTU)

Asociația europeană a universităților care oferă predare la distanță (EADTU) este principala asociație instituțională europeană în domeniul învățământul superior online, deschis și flexibil. Joacă un rol central în cadrul programului de modernizare a universităților europene.


* Cu excepția cazului în care se prevede altfel, proiectele au primit finanțare prin programul Erasmus+ al UE. 
** Activitatea privind TIC în sprijinul învățării și predării limbilor străine (ICT-REV) și inițiativa privind sprijinirea claselor multilingve au fost cofinanțate de Comisia Europeană prin programul Erasmus+.

Pe aceeași temă

Erasmus+: impactul pandemiei de coronavirus

Aflați în ce măsură pandemia de coronavirus afectează activitățile în cadrul Erasmus+ și al Corpului European de Solidaritate, ce schimbări sunt în curs și ce mijloace de sprijin sunt disponibile.
Întrebări și răspunsuri (participanți și beneficiari)

Acțiunile Marie Skłodowska-Curie (MSCA): impactul pandemiei de coronavirus

Comisia Europeană depune toate eforturile pentru a furniza informații actualizate cu privire la impactul pandemiei de coronavirus asupra bursierilor și proiectelor MSCA.
Coronavirus: Informații pentru comunitatea MSCA

Platforma de prezentare a rezultatelor proiectelor din cadrul programului Erasmus+

Resurse și instrumente care promovează metode inovatoare de învățare deschise și la distanță, create de proiecte finanțate în cadrul programului Erasmus+.
Platforma de prezentare a rezultatelor proiectelor din cadrul programului Erasmus+