Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Investiții de calitate în educație și formare

Pentru ca spațiul european al educației să devină realitate până în 2025, este necesar un nivel adecvat de investiții în educație și formare, asigurând în același timp calitatea, eficacitatea și eficiența acestora. 

După cum s-a anunțat în comunicarea privind realizarea spațiului european al educației până în 2025, un grup de experți privind investițiile de calitate în educație și formare va sprijini acest proces contribuind la menținerea accentului pe investițiile naționale și regionale.

Comisia va oferi sprijin specific autorităților locale, regionale și naționale în vederea facilitării învățării reciproce, a analizei și a partajării de bune practici privind investițiile în infrastructura educațională.

Investițiile în educație și formare vor contribui la tranziția verde și la cea digitală și la o redresare de durată în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19. Finanțarea semnificativă disponibilă prin intermediul Mecanismului de redresare și reziliență va furniza un sprijin major pentru reformele și investițiile în domeniul educației și formării, de la infrastructură și construcții la formări, dispozitive digitale și finanțare pentru resursele educaționale deschise.

Comisia va încuraja ecologizarea infrastructurilor educaționale pentru a respecta standardele energetice actuale și pentru a îmbunătăți spațiile verzi din jurul instituțiilor de învățământ. Acest lucru va favoriza interacțiunea și a învățarea, răspunzând în același timp cererii de noi competențe și pedagogii. 

Actualități

La 19 februarie 2021, Comisia a publicat un raport privind stimularea rezilienței sociale și economice în Europa prin investiții în educație. Acest document se axează pe avantajele economice legate de investițiile în educație și formare.

Comisia a lansat, de asemenea, o cerere deschisă de exprimare a interesului pentru a alcătui un grup de experți privind investițiile de calitate în educație și formare. 

Acest grup de experți va efectua o analiză aprofundată a informațiilor existente pentru a identifica diferite opțiuni menite să favorizeze rezultatele în materie de educație și incluziunea, îmbunătățind în același timp eficiența cheltuielilor.

În următorii șapte ani, Uniunea Europeană (UE) va aloca mai multe fonduri ca niciodată pentru sectorul educației și formării. 

Acest grup de experți va ajuta autoritățile naționale să utilizeze în mod optim fondurile disponibile și să sprijine elaborarea de politici bazate pe date concrete. Va pregăti un document de orientare pentru statele membre, cu date solide privind impactul, costurile și provocările legate de punerea în aplicare a principalelor măsuri de politică.

Grupul de experți își va concentra analiza asupra acelor domenii care reprezintă cea mai mare parte a cheltuielilor pentru educație și care pot avea un impact major asupra rezultatelor educației, în special:

  • profesorii și formatorii
  • gestionarea infrastructurii educaționale și a resurselor fizice și umane aferente 
  • educația digitală (dezvoltarea infrastructurilor și a competențelor).

Fiecare domeniu ar trebui să acopere toate nivelurile de educație și formare, de la educația și îngrijirea copiilor preșcolari până la educația adulților, și va fi însoțit de o analiză costuri-beneficii și de o examinare a implicațiilor bugetare pentru diferitele opțiuni posibile.

Prima reuniune a grupului de experți va avea loc în primăvara anului 2021. Data-limită pentru înscrieri este 20 martie 2021