Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Coronavirus: online-lesmateriaal, -tools en -platforms

Online-lesmateriaal, -tools en -platforms

In de hele EU hebben de coronapandemie en de nationale crisismaatregelen het onderwijs, de opleidingen en de stages in binnen- en buitenland verstoord. Dit treft alle leerkrachten, opleiders, docenten, leerlingen en studenten. 

Onlinetools kunnen in deze situatie helpen. Ze zorgen voor:

  • contact tussen lesgevers en leerlingen
  • toegang tot informatie die thuis niet beschikbaar is
  • flexibele professionele ondersteuning van lesgevers

Om te zorgen voor zoveel mogelijk continuïteit, is er online allerlei educatief materiaal voorhanden.

Medio 2020 wordt het actieplan voor digitaal onderwijs herzien, en daarin zal de verdere ontwikkeling van online leren op verschillende niveaus overal in Europa verder ondersteund worden.

Meer informatie

Gemeenschappelijke Europese aanpak van COVID-19

De Europese Commissie coördineert de gezamenlijke Europese respons op de uitbraak van het coronavirus.
De gezamenlijke EU-aanpak van de coronacrisis

Coronarespons van de Europese Commissie

Wereldwijde coronarespons

"De digitale toekomst van Europa vormgeven"

De Europese Commissie werkt aan het coördineren, opzetten en aanvullen van maatregelen die verband houden met alle aspecten van de coronapandemie. Digitale technologie, de media en telecom spelen hierbij een belangrijke rol.
Digital technologies - actions in response to coronavirus pandemic (EN)

Actieplan voor digitaal onderwijs

Onderwijs in het digitale tijdperk zorgt voor nieuwe problemen én kansen. Het Actieplan voor digitaal onderwijs bevat maatregelen om de EU-lidstaten daarbij te helpen.
Actieplan voor digitaal onderwijs

Digital Education Hackathon

De Digital Education Hackathon Global Awards stimuleren de ontwikkeling van oplossingen voor onderwijsuitdagingen in het digitale tijdperk.
Digital Education Hackathon