Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Coronavirus: riżorsi ta’ tagħlim online

Riżorsi ta’ tagħlim online

It-tifqigħa tal-COVID-19 fl-Ewropa u l-miżuri nazzjonali meħtieġa biex jiġi indirizzat it-tixrid tal-virus jistgħu jikkawżaw tfixkil sinifikanti fil-forniment ta’ opportunitajiet ta’ edukazzjoni, taħriġ u mobbiltà għall-istudenti, l-għalliema u l-edukaturi fl-Unjoni Ewropea (UE) kollha. 

L-għodod online – bħal ħafna għodod diġitali (online u offline) – jistgħu jservu skopijiet edukattivi differenti:

  • biex jgħaqqdu l-edukaturi u lill-istudenti ma’ xulxin meta jkunu f’postijiet separati
  • biex jaċċessaw informazzjoni u ambjenti mhux normalment disponibbli f’kull dar jew istituzzjoni
  • biex jappoġġjaw l-iżvilupp professjonali kontinwu tal-edukaturi b’mod flessibbli

Biex jgħin biex tiġi żgurata l-kontinwità fl-attivitajiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ, hemm firxa wiesgħa ta’ materjali ta’ tagħlim li huma disponibbli online.

Reviżjoni li jmiss tal-Pjan ta' Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali f’nofs l-2020 se tkompli tappoġġja l-iżvilupp ta’ tagħlim online f’livelli differenti ta’ edukazzjoni fl-Ewropa kollha.

Kontenut relatat

Ir-rispons komuni Ewropew għall-COVID-19

Il-Kummissjoni Ewropea qed tikkoordina rispons Ewropew komuni għat-tifqigħa tal-coronavirus.
Ir-rispons tal-Unjoni Ewropea għall-coronavirus

Ir-rispons tal-Kummissjoni Ewropea għall-coronavirus

Ir-Rispons Globali għall-Coronavirus

“Insawru l-futur diġitali tal-Ewropa”

Il-Kummissjoni Ewropea ilha taħdem biex tikkoordina, tikkomplementa, u tagħti bidu għal miżuri li jittrattaw kull aspett tal-pandemija tal-coronavirus. L-għodda diġitali, il-media u t-telekomunikazzjonijiet għandhom rwol vitali.
Teknoloġiji diġitali - azzjonijiet b’rispons għall-pandemija tal-coronavirus

Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali

Il-Pjan ta’ Azzjoni dwar l-Edukazzjoni Diġitali jistabbilixxi miżuri biex jgħinu l-Istati Membri tal-UE jilħqu l-isfidi u l-opportunitajiet tal-edukazzjoni fl-era diġitali.
Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali

Hackathon tal-Edukazzjoni Diġitali

Il-Premjijiet tal-Hackathon tal-Edukazzjoni Diġitali jrawmu l-ħolqien ta’ soluzzjonijiet għal sfidi fl-edukazzjoni fl-era diġitali.
Hackathon tal-Edukazzjoni Diġitali