Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europos švietimo erdvė

Pašalinti kliūtis mokymuisi ir pagerinti galimybes visiems gauti kokybišką išsilavinimą

Slide

Sužinokite apie Europos švietimo erdvę

Svarbiausios temos

Apie ES darbą siekiant sukurti Europos švietimo erdvę (pagal svarbiausias temas).

Švietimo lygmenys

Apie ES švietimo ir mokymo iniciatyvas, kuriomis prisidedama prie Europos švietimo erdvės kūrimo (pagal švietimo lygmenį).

Parama asmenims, nukentėjusiems nuo Rusijos invazijos į Ukrainą

Europos Komisija yra pasiryžusi remti Ukrainos žmones ir teikti visą turimą pagalbą švietimo ir mokymo srityje ir kitose srityse šiuo itin sudėtingu metu. Be to, ES šalina Rusiją iš viešųjų pirkimų sutarčių ir nutraukia Europos lėšų teikimą.

Apie visą ES paramą Ukrainai  

Europos švietimo erdvė

Europos švietimo erdvės iniciatyva organizuojamas valstybių narių ir suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimas siekiant sukurti atsparesnes ir įtraukesnes nacionalines švietimo sistemas.

Populiarios temos

  • Sužinokite, kaip ES, valstybės narės ir suinteresuotieji subjektai bendradarbiauja, kad sukurtų EŠE.

  • Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema palengvina kvalifikacijų pripažinimą.

  • Įvertinkite savo mokyklos skaitmeninį potencialą naudodamiesi šia nemokama vertinimo priemone.

  • The free self-reflection tool for primary and secondary school teachers to see where they stand with digital technology in their teaching.