Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Uddannelsesstatistik

Statistikker er et vigtigt redskab, der anvendes af politiske beslutningstagere, forskere, journalister, borgere og virksomheder i deres arbejde og dagligdag. Adgang til pålidelige data af høj kvalitet er afgørende for, at EU's politikker bliver udformet på basis af evidens og bliver evalueret og overvåget på den mest hensigtsmæssige måde.

Troværdige statistikker spiller også en vigtig rolle i bekæmpelsen af bevidst misinformation i offentlige og politiske debatter. EU-institutionerne, bl.a. Kommissionen, udarbejder mange forskellige statistikker om de politikområder, hvor EU og medlemslandene er aktive.

Kommissionen foretager også datadrevet indberetning som f.eks. rapporten om uddannelsesovervågning og laver sine egne evidensbaserede analyser af statistiske data, der er udarbejdet af internationale partnerorganisationer, f.eks.:

  • Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), der står for programmet for international elevevaluering (PISA-undersøgelserne)
  • Den internationale sammenslutning til vurdering af skoleresultater (IEA), der står for "International Computer and Information Literacy Study" (ICILS)

Det gør det muligt for Kommissionen at sammenligne lande og regioner i Europa og komme med anbefalinger til den fremtidige udvikling af uddannelsespolitikker.

Statistikker fra EU (Eurostat)

Se uddannelsesdata fra EU's statistiske kontor, Eurostat.
Eurostats uddannelsesstatistikker

Få vist Eurostats datasæt og visualiseringer af statistiske indikatorer for EU-benchmarks for uddannelsessamarbejde.
Eurostats strategiske uddannelsesramme for 2020

Studieophold med Erasmus+

Se Europa-Kommissionens statistikker og årsrapporter om Erasmus+ – EU-programmet, der støtter uddannelse, unge og idræt.
Erasmus+-statistikker

Find sammenlignende indikatorer for studieophold inden for de videregående uddannelser og erhvervsuddannelserne.
Europa-Kommissionens resultattavle for uddannelsesmobilitet

Meningsmålinger – Eurobarometer

Se Europa-Kommissionens statistikker over offentlighedens holdning til uddannelse i EU.
Eurobarometers meningsmåling om uddannelse