Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Coronavirus: onlineundervisningsmateriale

Onlineundervisningsmateriale

Covid-19-udbruddet i Europa og de nødvendige nationale foranstaltninger, der er truffet for at bekæmpe spredningen af virusset, kan medføre betydelige forstyrrelser i mulighederne for undervisning og ophold for både elever og lærere i hele EU. 

En række onlineværktøjer kan, ligesom mange digitale værktøjer (både online og offline), benyttes til forskellige uddannelsesformål:

  • Undervisere og elever kan via internettet arbejde sammen, selv om de befinder sig forskellige steder.
  • De kan få adgang til information og læringsmiljøer, som ikke er almindeligt tilgængelige i alle hjem og institutioner.
  • Undervisere kan på en fleksibel måde få hjælp til deres faglige udvikling.

Der findes en bred vifte af onlineundervisningsmateriale, som kan bruges til at sikre kontinuiteten i undervisningen.

Desuden vil en kommende revision af handlingsplanen for digital uddannelse i midten af 2020 styrke udviklingen af onlinelæring på forskellige uddannelsesniveauer i hele Europa.

Se også

Fælles europæisk reaktion på covid-19

Europa-Kommissionen koordinerer en fælles europæisk reaktion på coronavirusudbruddet.
EU's reaktion på coronavirus

Europa-Kommissionens reaktion på coronavirus

Global indsats for bekæmpelsen af coronavirusset

Europas digitale fremtid i støbeskeen

Kommissionen har arbejdet på at koordinere, supplere og starte initiativer til håndtering af alle aspekter af coronaviruspandemien. Det digitale, medierne og telekom spiller en afgørende rolle.
Digital teknologi – initiativer i forbindelse med coronaviruspandemien

Handlingsplanen for digital uddannelse

Handlingsplanen for digital uddannelse angiver metoder til at hjælpe EU-landene med at klare de udfordringer og udnytte de muligheder, som uddannelse i den digitale tidsalder medfører.
Handlingsplanen for digital uddannelse

Digital Education Hackathon

Digital Education Hackathon Global Awards ansporer til udvikling af løsninger på uddannelsesudfordringer i den digitale tidsalder.
Digital Education Hackathon