Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Rådets resolution om en strategisk ram för det europeiska utbildningssamarbetet inför och bortom ett europeiskt område för utbildning (2021–2030)

svenska