Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Spațiul european al educației

Către eliminarea obstacolelor din calea învățării și îmbunătățirea accesului la o educație de calitate pentru toți.

Slide

Explorați SEE

Principalele teme

Ce face UE pentru a construi un spațiu european al educației, pe teme.

Nivelurile de studii

Descoperiți inițiativele UE care contribuie la realizarea spațiului european al educației, pe niveluri de educație.

Spațiul european al educației

Inițiativa privind SEE structurează colaborarea dintre statele membre și părțile interesate pentru a construi sisteme naționale de educație mai reziliente și mai incluzive.