Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Centrul european pentru educația digitală

În timpul elaborării Planului de acțiune pentru educația digitală (2021-2027), consultarea amplă a părților interesate a evidențiat nevoia de a consolida cooperarea și dialogul între părțile interesate din domeniul educației digitale. 

Fragmentarea politicilor în domeniul educației digitale, cercetarea și practicile de implementare la nivel european au fost, de asemenea, menționate ca probleme importante care încetinesc progresul. O serie de aspecte structurale legate de educația digitală depășesc contextul și sectorul.

Pentru a aborda aceste aspecte, Centrul european pentru educație digitală reunește comunitatea care lucrează în domeniul educației digitale și oferă un spațiu dedicat pentru nevoile sale de schimb de informații și de cooperare.

Obiective  

După cum s-a anunțat în comunicarea din 2020 privind Planul de acțiune pentru educația digitală, Centrul pentru educație digitală:

 • va sprijini statele membre ale Uniunii Europene (UE) prin instituirea unei rețele de servicii naționale de consiliere privind educația digitală, pentru a facilita schimbul de experiență și de bune practici cu privire la factorii care favorizează educația digitală
 • va conecta inițiativele și strategiile naționale și regionale privind educația digitală și va pune în legătură autoritățile naționale, sectorul privat, experții, furnizorii de educație și formare și societatea civilă prin diverse activități
 • va monitoriza punerea în aplicare a planului de acțiune și dezvoltarea educației digitale în Europa, inclusiv prin intermediul rezultatelor obținute în urma proiectelor sprijinite de UE
 • va împărtăși cele mai bune practici, contribuind la experimentarea în domeniul cercetării și la colectarea și analizarea sistematică a dovezilor empirice, parțial prin învățarea reciprocă 
 • va sprijini colaborarea transsectorială și noi modele de schimb neîntrerupt de conținut pentru învățarea digitală, abordând aspecte precum interoperabilitatea, asigurarea calității, durabilitatea mediului, accesibilitatea și incluziunea, precum și standardele comune ale UE pentru educația digitală
 • va susține dezvoltarea flexibilă a politicilor și a practicilor, activând ca un grup de reflecție și acțiune pentru educația digitală și implicând părțile interesate de inovarea axată pe utilizatori prin Hackathonul educației digitale.

Cum vor fi atinse aceste obiective?

În vederea atingerii acestor obiective, Centrul european pentru educație digitală oferă:

 • o comunitate de cooperare în domeniul educației digitale
 • o rețea de servicii naționale de consiliere (SNA) pentru a facilita cooperarea în ceea ce privește punerea în aplicare a politicilor de educație digitală
 • un nou centru de resurse SALTO (sprijin, oportunități de învățare avansată și de formare) pentru educația digitală
 • oportunități de a propune soluții la problemele legate de educația digitală prin intermediul Hackathonului educației digitale.

Comunitatea Centrului:

 • furnizează un spațiu intersectorial – o comunitate care își împărtășește expertiza, cele mai bune practici și soluțiile pentru educația digitală în toate sectoarele educației și formării; promovează discursul, crearea în comun și acțiunea
 • facilitează schimbul de cunoștințe și cartografierea – încurajează schimbul și cooperarea, partajarea de informații și cartografierea
 • susține accelerarea practicilor și soluțiilor digitale în domeniul educației – accelerează adoptarea inovării digitale în domeniul educației. 

Rețeaua SNA:

 • face legătura între abordările „de sus în jos” și „de jos în sus” cu privire la aspectele legate de educația digitală, stimulând dialogul între statele membre și la toate nivelurile de educație și formare
 • promovează sprijinul reciproc pentru educația digitală.

Centrul de resurse SALTO pentru educația digitală:

 • oferă îndrumare și formare pentru personalul agenției naționale
 • răspunde de identificarea, schimbul și colectarea de exemple de bune practici, fie la nivel de proiect, fie în cadrul organismelor de punere în aplicare și editează publicațiile practice
 • furnizează îndrumare și instrumente pentru beneficiari și solicitanți.

Activități-cheie

Consultarea părților interesate (2021)

Comisia a utilizat foarte mult feedbackul primit în cadrul consultării publice cu privire la noul Plan de acțiune pentru educația digitală (2021-2027) referitor la propunerea de înființare a unui Centru pentru educație digitală. 

În plus, în conformitate cu abordarea adoptată pentru elaborarea Planului de acțiune pentru educația digitală, Comisia a consultat, de asemenea, un număr mare de părți interesate în ceea ce privește conceptualizarea Centrului. Acest lucru s-a realizat prin intermediul a trei consultări online dedicate următoarelor grupuri:

 • grupul de lucru ET 2020 pentru educația digitală: învățare, predare și evaluare (grupul de lucru DELTA) – 25 februarie 2021
 • părțile interesate care au participat la consultarea publică privind Planul de acțiune pentru educația digitală – 1 martie 2021
 • toate părțile interesate de Centrul pentru educație digitală – 5 martie 2021.

Consultarea părților interesate a inclus un dialog deschis privind principalele caracteristici ale Centrului, nevoile părților interesate în ceea ce privește sprijinul pentru educația digitală și înțelegerea modului în care diferitele părți interesate ar putea contribui la susținerea obiectivelor Centrului. 

Dezvoltarea unei comunități (2021-2022)

În 2021, activitatea de creare și dezvoltare a comunității de practici a început odată cu lansarea unui apel pentru achiziționarea de servicii de sprijin pentru moderarea și organizarea comunității.

Activitatea de creare a comunității de practici a început în februarie 2022. După o scurtă fază-pilot și de testare, înregistrarea în comunitatea Centrului european pentru educație digitală este acum disponibilă prin intermediul portalului AEM.

Dacă doriți să colaborați, să faceți schimb de bune practici și să dezvoltați soluții cu părțile interesate din toate sectoarele educației și formării, vă puteți înscrie în comunitatea Centrului european pentru educație digitală.

Rețeaua serviciilor naționale de consiliere

Începând din octombrie 2021, Comisia a sprijinit un dialog în contextul creării unei rețele de servicii naționale de consiliere – organisme naționale sau regionale care lucrează în principal la punerea în aplicare a politicilor de educație digitală.

Printre acestea se numără agențiile executive, departamentele/structurile din cadrul unui minister național care au un mandat clar de punere în aplicare în domeniul educației digitale sau organismele naționale și regionale care pun în aplicare politici de educație digitală. 

Rețeaua promovează schimbul de experiență privind educația digitală și asigură cooperarea între țări. 

SALTO

Începând din 2022, Comisia a lansat lucrările pregătitoare pentru un nou centru digital de resurse SALTO (sprijin, oportunități avansate de învățare și formare), care se va dezvolta ca centru de resurse menit să sprijine agențiile naționale Erasmus pentru componenta digitală a programului. Agenția națională din Finlanda a fost desemnată să se ocupe de implementarea acestei noi rețele SALTO, care a devenit operațională din august 2022. 

Calendar 

 • Martie 2020 - martie 2021 – consultarea părților interesate, inclusiv o consultare publică deschisă  
 • Octombrie 2021 – prima reuniune a serviciilor naționale de consiliere 
 • Februarie 2022 – demararea lucrărilor de instituire a comunității de practici a Centrului european pentru educație digitală
 • Iunie 2022 – deschiderea înregistrărilor pentru comunitatea de practici a Centrului
 • August 2022 – începerea activităților SALTO

Finanțare

Această acțiune este finanțată de programul Erasmus+ al Uniunii Europene.

Contact 

Pentru a obține mai multe informații în legătură cu această acțiune, scrieți-ne un e-mail la adresa EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu sau EACEA-DIGITAL-EDUCATION-HUB@ec.europa.eu.

Urmăriți EUDigitalEducation pe Twitter pentru ultimele noutăți și evoluții cu privire la această acțiune și la întregul Plan de acțiune pentru educația digitală.

 

Pe aceeași temă