Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Felnőttképzési kezdeményezések

Felnőttkori tanulás alatt azok a formális és informális – általános vagy szakmai – tanulási tevékenységek értendők, amelyeket felnőttek végeznek az alapfokú oktatás és képzés befejezése után.

Miért fontos a felnőttkori tanulás?

Számos oka lehet annak, ha valaki felnőttkorában úgy dönt, hogy visszaül az iskolapadba:

 • a foglalkoztatási kilátásainak javítása;
 • személyes vagy szakmai fejlődésének megvalósítása;
 • átadható készségek, például kritikus gondolkodás elsajátítása.

A felnőttkori tanulás hozzájárul a társadalmi kohézió javításához is, és előmozdítja az aktív polgári szerepvállalást. Emellett fokozza a vállalkozások és az európai gazdaságok versenyképességét is.

A Covid19-világjárványból való kilábalás, valamint a digitális és zöld átállás felgyorsította az életmódunk, a tanulás és a munkavégzés változásait. Az embereknek frissíteniük kell tudásukat, készségeiket és kompetenciáikat, hogy betöltsék az oktatásuk és képzésük és a gyorsan változó munkaerőpiac követelményei közötti szakadékot.

A felnőttoktatást a 2021–2030-as időszakra az európai oktatási térségre vonatkozó kezdeményezés kiemelt területeként határozták meg.

További információk az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretéről szóló tanácsi állásfoglalásban találhatók.

Hogyan támogatja az EU a felnőttkori tanulást?

A szociális jogok európai pillére

Az oktatáshoz, képzéshez és egész életen át tartó tanuláshoz való jogot a szociális jogok európai pillére rögzíti (1. alapelv).

A szociális jogok európai pillérére vonatkozó cselekvési terv kiemelt célkitűzésével összhangban 2030-ra a felnőttek 60%-ának évente részt kell vennie valamilyen képzésben. Az alapképzést követően Európa-szerte túl kevesen vesznek részt rendszeres tanulásban.

Az uniós szintű fellépések és kezdeményezések támogatást nyújtanak a nemzeti intézményeknek és az egyéneknek a felnőttkori tanulási és képzési tevékenységekben való részvétel növelése érdekében. Segítségükkel jobban megértjük, hogyan reagáljunk a felnőttkori tanulás terén jelentkező kihívásokra, és lehetővé teszik az országok közötti jobb tudás- és tapasztalatcserét.

Tudjon meg többet a szociális jogok európai pilléréről!

Az európai készségfejlesztési program

A fenntartható versenyképességre, a társadalmi méltányosságra és a rezilienciára vonatkozó európai készségfejlesztési program ambiciózus intézkedéseket tartalmaz annak érdekében, hogy segítse az embereket készségeik egész életen át tartó fejlesztésében.

Az egyéni tanulási számlákról szóló tanácsi ajánlásra és az egész életen át tartó tanulást és a foglalkoztathatóságot szolgáló mikrotanúsítványokról szóló tanácsi ajánlásra irányuló javaslatok az európai készségfejlesztési program tizenkét kiemelt intézkedése közül kettő.

A javaslatok célja az egész életen át tartó tanulás kultúrájának támogatása, valamint a tanulás hozzáférhetőségének és értékének növelése.

Tudjon meg többet az európai készségfejlesztési programról!

A Tanács állásfoglalása a felnőttkori tanulásra vonatkozó új európai cselekvési programról

Az Európai Unió (EU) Tanácsa által 2021. november 29-én elfogadott, a felnőttkori tanulásra vonatkozó új európai cselekvési programról szóló állásfoglalás kiemeli, hogy jelentősen növelni kell a felnőttek formális, nem formális és informális tanulásban való részvételét.

A felnőttkori tanulásra vonatkozó új európai cselekvési program felvázolja azt az elképzelést, hogyan kell fejlődnie Európában 2030-ig a felnőttkori tanulásnak a következő öt kiemelt területen:

 • a felnőttkori tanulás irányítása – nagy hangsúlyt fektetve az egész kormányra kiterjedő nemzeti stratégiákra és az érdekelt felek közötti partnerségekre;
 • az egész életen át tartó tanulás lehetőségeinek biztosítása és igénybevétele fenntartható finanszírozással;
 • hozzáférhetőség és rugalmasság – a felnőttek igényeihez való alkalmazkodás;
 • minőség, méltányosság, befogadás és siker a felnőttoktatásban – hangsúlyozva a felnőttoktatásban dolgozók szakmai fejlődését, a tanulók és a munkatársak mobilitását, a minőségbiztosítást és a hátrányos helyzetű csoportok aktív támogatását;
 • a zöld és digitális átállás és a kapcsolódó készségigények.

További információk a felnőttkori tanulásra vonatkozó megújított európai cselekvési programról szóló tanácsi állásfoglalásról

Pályaválasztási tanácsadás

A pályaválasztási tanácsadás szolgáltatásait életkortól függetlenül bárki igénybe veheti, ha segítségre van szüksége karrierje alakításához vagy a számára hasznos oktatási, képzési és foglalkoztatási döntések meghozatalához.

A karrier-tanácsadás segítségével az emberek felmérhetik ambícióikat, érdeklődési köreiket, képzettségüket, készségeiket és tehetségüket, majd e tudásra alapozva megtervezhetik életpályájukat.

A tagállamokban elérhető pályaorientáció támogatása érdekében az Európai Bizottság együttműködik az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (CEDEFOP) CareersNet hálózatával.

A Bizottság készített egy tanulmányt „Egész életen át tartó pályaorientációs politika és gyakorlat az EU-ban: tendenciák, kihívások és lehetőségek” címmel (2020, angol nyelven), amelynek célja, hogy karrierépítési támogatást nyújtson minden korosztály számára, szakmai pályafutásuk minden szakaszában. Ajánlásai különösen időszerűvé váltak a világjárvány miatt, az egyre növekvő munkanélküliség közepette, valamint annak fényében, hogy az embereknek innovatívnak kell lenniük ahhoz, hogy foglalkoztathatóak maradjanak.

Felnőttoktatási munkacsoport

Az európai oktatási térség stratégiai keretében a 2021–2025-ös időszakra létrehoztak egy olyan új munkacsoportot, amely a felnőttkori tanulással foglalkozó tagállami szakértőkből áll.

A munkacsoport támogatni fogja a tagállamokat az európai oktatási térségre vonatkozó uniós jövőkép, valamint azon célkitűzések, prioritások és elvek végrehajtásában, amelyek a következő dokumentumokban szerepelnek:

 • az európai készségfejlesztési program;
 • a szociális jogok európai pillérére vonatkozó cselekvési terv;
 • a Tanács ajánlása a szakképzésről;
 • a Tanács ajánlása: Kompetenciafejlesztés: új lehetőségek felnőtteknek, valamint a Tanács állásfoglalása a felnőttkori tanulásról.

További információk a felnőttkori tanulással foglalkozó munkacsoportról

A felnőttoktatással foglalkozó nemzeti koordinátorok hálózata

A nemzeti koordinátorok hálózatának tagjai saját uniós országukban népszerűsítik a felnőttkori tanulást, szakpolitikai tanácsadást és támogatást nyújtanak, valamint összegyűjtik és terjesztik a bevált gyakorlatokat a nemzeti hatóságok körében.

Fedezze fel a nemzeti koordinátorok hálózatát!

 

Kapcsolódó tartalmak