Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Onlineundervisningsmateriale i coronatiden: EU-finansierede projekter

EU-finansierede projekter

"EduHack"

EduHack er et program for universitetslærere, som gerne vil lære at udvikle digitalt støttet læring ved hjælp af innovative metoder og værktøjer. 
EduHack

"Penji protects the planet"

Se denne spilbaserede undervisningsaktivitet, som lærer små og større elever betydningen af miljømæssig bæredygtighed.
Penji protects the planet (download af appen er obligatorisk)

"Bio talent"

I tråd med målene i Europa 2020-strategien om at skabe intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst har Bio Talent-projektet udviklet et innovativt, blandet e-læringsprogram om biodiversitet.

"BINGO"

Se to undervisningsvideoer, der forklarer biologiske bekæmpelsesmetoder ved hjælp af animeret tegnefilm og spektakulære nærbilleder af bittesmå insekter. Dette projekt har modtaget støtte fra EU's Marie Skłodowska-Curie-aktiviteter (MSCA).
BINGO

"Yummy Physics"

Se videoserien om fysikken bag maden. Dette projekt har modtaget støtte fra EU's Marie Skłodowska-Curie-aktiviteter (MSCA).
Yummy Physics (videoserie)

"Sundial"

Se fem online astronomilektioner for lærere på primærtrinnet. De findes på engelsk og hollandsk. Hver lektion er ledsaget af foreslåede undervisningsmål og printbare materialer. Sundial har modtaget støtte fra EU's Marie Skłodowska-Curie-aktiviteter (MSCA).

"Open Mind"

Open Mind-projektet har til formål at fremme socialt iværksætteri blandt kvindelige studerende og studerende uden en erhvervsstudiebaggrund via et åbent, innovativt, spilbaseret onlinekursus.
Open Mind

"Moby Click"

Se dette e-læringsmateriale, som drejer sig om udviklingen af teknologistøttet læring.
Moby Click (tilmelding kan være obligatorisk)

"Code n’ Social"

Gå på opdagelse i denne interaktive læringsplatform, som giver personer med risiko for fattigdom og social udstødelse adgang til IKT-undervisning af høj kvalitet, bl.a. i programmering og grundlæggende teknologiske færdigheder.
Code n’ Social (tilmelding er obligatorisk)

Projektet "CREATIONS"

Det EU-finansierede projekt "CREATIONS" udvikler kreative og brugerinvolverende metoder til undervisning i naturfag med udgangspunkt i kunst. 
CREATIONS (tilmelding kan være obligatorisk)

"Go-Lab Initiative"

Initiativet Go-Lab faciliterer brugen af onlinelaboratorier og undersøgelseslæring til undervisning i naturvidenskabelige fag i skolerne. Dette projekt har modtaget støtte fra EU's Horisont 2020-program.
Go-Lab Initiative

"Scientifix"

Scientifix fremmer og støtter et europæisk samarbejde blandt lærere, uddannelsesforskere og politikere inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM) og andre fagfolk på dette felt. Dette projekt har modtaget støtte fra EU's Horisont 2020-program.

"Up2U"

Projektet Up2U har til formål at forbedre onlineundervisningen på sekundærtrinnet med et læringsmiljø og værktøjer til at oprette lektioner, lagre indhold og gennemføre fjernundervisning. "OpenUp2U" er et initiativ inden for Up2U-projektet. Projektet har modtaget støtte fra EU's Horisont 2020-program. 
OpenUp2U-initiativet

Ressourcer til sproglæring**

Kommissionen samarbejder med Europarådets europæiske center for moderne sprog for at fremme flersprogethed og adgang til sprogundervisning af høj kvalitet for alle lærende, herunder de mest udsatte. Find ud af, hvilke ressourcer der er til rådighed for sprogelever, -forældre og -lærere.

"Toy project"

Onlinekurset "Together Old and Young: An Intergenerational Approach" har til formål at bringe ældre og børn (4-8-årige) sammen, så de kan dele viden, kunnen og værdier og have det sjovt.
Toy project

"Mutual Open and Online Skills" (MOOS)

Formålet med dette projekt var at forbedre brugen af IKT og åbne undervisningsressourcer i de europæiske gymnasier og stimulere anvendelsen af nye læringsmetoder.
MOOS-læringsplatformen (tilmelding er obligatorisk)

Det europæiske netværk for fjernundervisning og e-learning (EDEN)

Det europæiske netværk for fjernundervisning og e-learning (EDEN) er sat i verden for at dele viden og øge forståelsen mellem fagfolk inden for fjernundervisning og e-læring. Netværket fremmer politikker og praksisser i og uden for Europa.
EDEN

Den Europæiske Sammenslutning af Fjernundervisningsuniversiteter (EADTU)

European Association of Distance Teaching Universities (EADTU) er Europas førende institutionelle sammenslutning inden for internetbaseret, åben og fleksibel videregående uddannelse. EADTU's arbejde står centralt på de europæiske universiteters moderniseringsdagsorden.


* Medmindre andet er angivet, modtager projekterne støtte via EU's program Erasmus+. 
**Aktiviteten med IT til støtte for sprogindlæring og -undervisning (ICT-REV) og "Støtte til flersprogede klasseværelser" er blevet medfinansieret af Kommissionen gennem programmet Erasmus+.

Se også

Erasmus+: Konsekvenserne af coronavirusudbruddet

Læs om, hvordan coronavirusset påvirker aktiviteterne i Erasmus+ og det europæiske solidaritetskorps, hvilke ændringer der sker, og hvilken hjælp der er til rådighed.
Spørgsmål fra deltagerne og de støttemodtagende organisationer

Marie Skłodowska-Curie-aktiviteter (MSCA): Konsekvenserne af coronavirusudbruddet

Europa-Kommissionen gør sit yderste for at levere opdateret information om konsekvenserne af coronaviruspandemien for MSCA-stipendiater og -projekter.
Coronavirus: information vedrørende MSCA

Projektplatformen til Erasmus+

Find ressourcer og værktøjer til innovativ åben undervisning og fjernundervisning, som er udviklet af Erasmus+-projekter.
Projektplatformen til Erasmus+