Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitális oktatási központ

A digitális oktatási cselekvési terv (2021–2027) előkészítése során az érdekelt felekkel folytatott széles körű konzultáció rámutatott arra, hogy a digitális oktatás területén meg kell erősíteni az érdekelt felek közötti együttműködést és párbeszédet. 

A digitális oktatási politika, a kutatás és a végrehajtási gyakorlatok európai szintű széttagoltsága szintén fontos problémaként merült fel, amely hátráltatja a fejlődést. 

A távoktatási intézkedések számos, a digitális oktatással kapcsolatos strukturális kérdésre hívták fel a figyelmet, feltárva az oktatási és képzési rendszerek gyenge pontjait, amelyek túlmutatnak a kontextuális és ágazati kérdéseken.

E problémák kezelése érdekében az európai oktatási térség portáljának részeként létrejön egy digitális oktatási központ, amely várhatóan 2021 végére indul el. 

A központ láthatóságot biztosít a gyakorlatközösség eredményei számára, külön helyet kínál az információmegosztási igényeknek, és szinergiákat biztosít az európai oktatási térség kezdeményezéssel. Fejlesztését az általa képviselt érdekeltek közössége fogja irányítani.

Célkitűzések

A digitális oktatási cselekvési tervről szóló 2020-as közleményben foglaltaknak megfelelően a digitális oktatási központ a következő feladatokat fogja ellátni:

 • az Európai Unió tagállamainak támogatása azáltal, hogy létrehozza a digitális oktatással foglalkozó nemzeti tanácsadó szolgálatok hálózatát a digitális oktatást támogató kulcsfontosságú tényezőivel kapcsolatos tapasztalatok és bevált gyakorlatok megosztása céljából;
 • a nemzeti és regionális digitális oktatási kezdeményezések és stratégiák összekapcsolása, valamint különböző tevékenységek révén kapcsolatteremtés a nemzeti hatóságok, a magánszektor, a szakértők, az oktatási és képzési szolgáltatók és a civil társadalom között;
 • a cselekvési terv végrehajtásának és az európai digitális oktatás fejlesztésének nyomon követése, többek között az EU által támogatott projektek eredményei révén;
 • a bevált gyakorlatok megosztása a kutatási kísérletekhez, valamint az empirikus bizonyítékok szisztematikus gyűjtéséhez és elemzéséhez való hozzájárulás révén, részben az egymástól való tanulás révén; 
 • az ágazatközi együttműködés és a digitális tanulási tartalom zökkenőmentes megosztását célzó új modellek támogatása olyan kérdésekre figyelemmel, mint az interoperabilitás, a minőségbiztosítás, a környezeti fenntarthatóság, a hozzáférhetőség és az inkluzivitás, valamint a digitális oktatásra vonatkozó közös uniós szabványok;
 • a szakpolitika és a gyakorlat gyors fejlesztésének támogatása azáltal, hogy a digitális oktatás cselekvő agytrösztjeként lép fel, és a Digitális oktatási hackathon révén bevonja az érdekelt feleket a felhasználók által vezérelt innovációba.

Hogyan érhetők el ezek a célkitűzések?

E célok elérése érdekében a Digitális Oktatási Központ (többek között):

 • létrehozza és fejleszti az együttműködés gyakorlatközösségét (community of practice, CoP); 
 • létrehozza a nemzeti tanácsadó szolgálatok hálózatát (National Advisory Services, NAS) a magán- és az állami szektor közötti párbeszéd ösztönzése, valamint a szakpolitikai, kutatási és gyakorlati területek közötti információk, adatok és választási lehetőségek közvetítése céljából; 
 • összegyűjti a bevált gyakorlatok példáit a digitális oktatást támogató, szakmai háttértámogatást, magas szintű tanulási és képzési lehetőségeket nyújtó új erőforrásközpont (Support, Advanced Learning and Training Opportunities, SALTO) munkája révén.

A gyakorlatközösség az alábbiakat nyújtja majd:

 • ágazatközi tér – egy olyan közösség, amely az oktatási és képzési ágazatokon átívelően osztja meg a digitális oktatással kapcsolatos szakértelmét, legjobb gyakorlatait és megoldásait, továbbá előmozdítja a szakmai vitát, a közös alkotást és a cselekvést;
 • tudásmegosztás és -feltérképezés – ösztönzi a cserét és az együttműködést, az információ megosztását és feltérképezését;
 • a digitális oktatási gyakorlatok és megoldások felgyorsítása – felgyorsítja a digitális innováció elterjedését az oktatásban. 

A nemzeti tanácsadó szolgálatok hálózata az alábbiakat nyújtja majd:

 • összekapcsolja a digitális oktatással kapcsolatos kérdések „felülről lefelé” és „alulról felfelé” történő megközelítését azáltal, hogy ösztönzi az érdekelt felek közötti párbeszédet; 
 • hozzájárul a központ általános közösségéhez, valamint a „Stratégiai párbeszéd a digitális oktatást lehetővé tevő tényezőkről” elnevezésű kezdeményezéshez.

A digitális oktatást támogató SALTO a következőket biztosítja majd:

 • útmutatást és képzést nyújt a nemzeti irodák munkatársai számára;
 • azonosítja, összegyűjti és megosztja a bevált gyakorlatokra vonatkozó példákat – akár a projektek szintjén, akár a végrehajtó szerveknél –, valamint gyakorlati kiadványokat ad ki;
 • iránymutatást nyújt és eszközöket biztosít a kedvezményezettek és a pályázók számára.

A legfontosabb tevékenységek 2021-ben

A közösség szerepvállalása 

Konzultáció az érdekelt felekkel

A Bizottság a digitális oktatási központ létrehozására irányuló javaslatához széles körben felhasználta a 2021 és 2027 közötti időszakra szóló új digitális oktatási cselekvési tervről szóló nyilvános konzultáció során kapott visszajelzéseket. 

Emellett az Európai Bizottság – a digitális oktatási cselekvési terv kidolgozása során elfogadott megközelítéssel összhangban – számos érdekelt féllel konzultált a központ koncepcióját illetően, többek között a következőkkel:

 • a digitális tanulással, tanítással és értékeléssel foglalkozó „Oktatás és képzés 2020” munkacsoport (WG DELTA) – 2021. február 25.
 • a digitális oktatási cselekvési tervről szóló nyilvános konzultációban részt vevő érdekelt felek – 2021. március 1.
 • a digitális oktatási központ iránt érdeklődő valamennyi érdekelt fél – 2021. március 5.

Az érdekeltekkel folytatott konzultációk során nyílt párbeszédet folytattak a központ főbb jellemzőiről, az érdekeltek digitális oktatás támogatásával kapcsolatos igényeiről, és arra törekedtek, hogy megértsék, hogyan tudnának a különböző érdekeltek hozzájárulni a központ céljainak eléréséhez. 

Gyakorlatközösség

2021-ben megkezdődik a gyakorlatközösség létrehozására és fejlesztésére irányuló munka. A gyakorlatközösség fejlesztésének előmozdítása a központ egyik legfontosabb célkitűzése lesz. 

Az európai oktatási térség jövőbeli portálja láthatóvá teszi majd ennek a kiterjedt gyakorlatközösségnek a központ által lehetővé tett eredményeit, valamint külön teret biztosít a központ információmegosztási igényeinek kielégítésére. 

Nemzeti tanácsadó szolgálatok

2021-ben a Bizottság párbeszéd elősegítése révén támogatni fogja a nemzeti tanácsadó szolgálatok hálózatának létrehozását. A nemzeti tanácsadó szolgálatok olyan országos szintű struktúrák, intézmények vagy szervezeti egységek, amelyek tanácsot adnak a digitális oktatással kapcsolatos kérdésekben, és végrehajtják a digitális oktatást az uniós tagállamokban. 

A hálózat elő fogja mozdítani a digitális oktatással kapcsolatos tapasztalatcserét, és biztosítani fogja a határokon átívelő együttműködést. 

A nemzeti tanácsadó szolgálatok hálózata támogathatná a digitális oktatási cselekvési terv keretében megvalósuló egyéb kezdeményezésekkel kapcsolatos munkát, például a „Stratégiai párbeszéd a digitális oktatást lehetővé tevő tényezőkről” című kezdeményezést.

„Tervezési gondolkodás” műhelytalálkozó

2021 novemberében tervezési-gondolkodási műhelytalálkozóra kerül sor, hogy a digitális oktatással foglalkozó közösség megvitathassa a digitális oktatással kapcsolatos kihívások lehetséges megoldásait. 

Ütemterv 

2021-ben kezdődik, 2027-ig tart.

 • 2020. március – 2021. március – az érdekelt felekkel folytatott konzultációk, beleértve a nyilvános konzultációt is
 • 2021. szeptember – a nemzeti tanácsadó szolgálatok első ülése 
 • 2021. november – tervezési-gondolkodási workshop 
 • 2022. január – a digitális oktatási központ elindítása

Finanszírozás

Ezt az intézkedést az EU Erasmus+ programja finanszírozza.

Lépjen velünk kapcsolatba 

Ha szeretne többet megtudni erről az intézkedésről, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi e-mail-címen: EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Kövesse az @EUDigitalEdu-t a Twitteren, és értesüljön az ezzel az intézkedéssel és a digitális oktatási cselekvési terv egészével kapcsolatos legfrissebb hírekről és fejleményekről.


Fejléckép: © Európai Unió, 2021.