Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Európai Digitális Oktatási Platform

A digitális oktatási cselekvési terv (2021–2027) kidolgozása során átfogó konzultációkra került sor az érdekelt felekkel. A konzultációk folyamán egyértelművé vált, hogy a digitális oktatás területén el kell mélyíteni az érdekelt felek közötti együttműködést és párbeszédet. 

Az is megfogalmazódott, hogy a digitális oktatási politika, a kutatás és a végrehajtás terén alkalmazott módszerek európai szintű széttagoltsága is problémát jelent, és hátráltatja a fejlődést. A digitális oktatással kapcsolatban több olyan strukturális probléma létezik, amely túlmutat az ágazaton, és amelyet tágabb kontextusban kell kezelni.

Az Európai Digitális Oktatási Platform ezekre a problémákra hivatott megoldást találni azáltal, hogy összefogja a digitális oktatással foglalkozó közösséget, és külön teret biztosít ahhoz, hogy szükségleteiknek megfelelően információkat osszanak meg és együttműködjenek egymással.

Célkitűzések  

A digitális oktatási cselekvési tervről szóló 2020-as közleményben a Bizottság bejelentette, hogy az Európai Digitális Oktatási Platform:

 • támogatni fogja az Európai Unió tagállamait azáltal, hogy létrehozza a digitális oktatással foglalkozó nemzeti tanácsadó szolgálatok hálózatát a digitális oktatást előmozdító tényezőkkel kapcsolatos tapasztalatok és bevált módszerek megosztása céljából;
 • össze fogja kapcsolni a nemzeti és regionális digitális oktatási kezdeményezéseket és stratégiákat, és különböző tevékenységek révén kapcsolatot épít ki a nemzeti hatóságok, a magánszektor, a szakértők, az oktatási és képzési szolgáltatók, valamint a civil társadalom között;
 • nyomon fogja követni a cselekvési terv végrehajtását és az európai digitális oktatás fejlesztését, többek között azáltal, hogy figyelemmel kíséri az EU által támogatott projektek eredményeit;
 • elő fogja segíteni – részben a társaktól való tanulás révén – a bevált módszerek megosztását azáltal, hogy hozzájárul a kutatási kísérletekhez és az empirikus bizonyítékok szisztematikus gyűjtéséhez és elemzéséhez; 
 • támogatni fogja az ágazatközi együttműködést és a digitális tanulási tartalom zökkenőmentes megosztását célzó új modellek létrejöttét, kiemelt figyelmet szentelve többek között az interoperabilitás, a minőségbiztosítás, a környezeti fenntarthatóság, a hozzáférhetőség és az inkluzivitás, valamint a digitális oktatásra vonatkozó közös uniós szabványok kérdésének;
 • segíteni fogja a szakpolitika és a gyakorlat gyors fejlesztését azáltal, hogy a digitális oktatás cselekvő agytrösztjeként lép fel, és a digitális oktatási hackathon révén bevonja az érdekelt feleket a felhasználók által vezérelt innovációba.

Hogyan fognak megvalósulni ezek a célkitűzések?

A fenti célkitűzések elérése érdekében az Európai Digitális Oktatási Platform:

 • együttműködési közösséget biztosít a digitális oktatással foglalkozó felek számára;
 • létrehozza a nemzeti tanácsadó szolgálatok hálózatát, előmozdítva a digitális oktatási politikák végrehajtása terén folytatott együttműködést;
 • új, digitális oktatást támogató (szakmai háttértámogatást, valamint magas szintű tanulási és képzési lehetőségeket nyújtó) SALTO-forrásközpontot helyez működésbe;
 • lehetővé teszi, hogy a digitális oktatási hackathon révén megoldási javaslatok szülessenek a digitális oktatás terén jelentkező kihívásokra.

A platform együttműködési közössége a következőket kínálja:

 • ágazatközi együttműködési tér, amelyben a közösség tagjai az oktatási és képzési ágazatokon átívelően megosztják egymással digitális oktatással kapcsolatos szakismereteiket, bevált módszereiket és megoldásaikat, és amely előmozdítja a szakmai vitát, a közös alkotást és a cselekvő hozzáállást;
 • tudásmegosztás és az ismeretek feltérképezése – a platform ösztönzi a véleménycserét és az együttműködést, valamint az információk megosztását és feltérképezését;
 • a digitális oktatási módszerek és megoldások térnyerésének felgyorsítása – a platform felgyorsítja a digitális innováció előretörését az oktatásban. 

A nemzeti tanácsadó szolgálatok hálózata:

 • összekapcsolja a digitális oktatással kapcsolatos kérdések felülről és alulról építkező megközelítéseit azáltal, hogy ösztönzi a tagállamok közötti, valamint az oktatási és képzési szinteken átívelő párbeszédet;
 • előmozdítja a kölcsönös támogatást a digitális oktatás terén.

A digitális oktatást támogató SALTO-forrásközpont:

 • útmutatást és képzést nyújt a nemzeti irodák munkatársai számára;
 • példákat keres olyan módszerekre, amelyek beváltak – akár a projektek szintjén, akár a végrehajtó szervek gyakorlatában –, ezeket egybegyűjti és másokkal is megosztja, ezenfelül pedig gyakorlatorientált kiadványokat ad ki;
 • iránymutatást nyújt és eszközöket biztosít a kedvezményezettek és a pályázók számára.

A legfontosabb tevékenységek

Az érdekelt felekkel folytatott konzultációk (2021)

A Bizottság az Európai Digitális Oktatási Platform létrehozására irányuló javaslatába beépítette a 2021–2027-es időszakra szóló új digitális oktatási cselekvési terv témájában lefolytatott nyilvános konzultáció során kapott visszajelzéseket. 

Ezen túlmenően a Bizottság – a digitális oktatási cselekvési terv kidolgozása során alkalmazott megközelítéssel összhangban – számos érdekelt féllel konzultált a platform koncepciójáról: Erre három célzott online konzultáció keretében került sor, amelyek a következő csoportokat célozták meg:

 • a digitális tanulással, tanítással és értékeléssel foglalkozó „Oktatás és képzés 2020” munkacsoport (WG DELTA) – 2021. február 25.
 • a digitális oktatási cselekvési tervről szóló nyilvános konzultációban részt vevő érdekelt felek – 2021. március 1.
 • a digitális oktatási platform iránt érdeklődő érdekelt felek – 2021. március 5.

A konzultációk keretében nyílt párbeszédre került sor az érdekeltekkel a platform főbb jellemzőiről, illetve az érdekeltek saját, a digitális oktatás támogatásával kapcsolatos igényeiről, és ennek során erőfeszítések történtek annak feltérképezése érdekében, hogyan tudnának a különböző érdekeltek hozzájárulni a platform céljainak eléréséhez. 

A közösség létrehozása (2021–2022)

2021-ben – a tartalommoderálást és -gondozást támogató szolgáltatások beszerzésére irányuló felhívás közzétételével – kezdetét vette a gyakorlatközösség létrehozására és fejlesztésére irányuló munka.

A gyakorlatközösség kiépítése 2022 februárjában kezdődött. Ma már – a kezdeti rövid kísérleti és tesztelési szakasz lezárultával – azok, akik szeretnének az Európai Digitális Oktatási Platform közösségének tagjává válni, regisztrálhatják magukat az európai oktatási térség portálján.

Ha Ön is kedvet érez ahhoz, hogy együttműködjön és megoldásokat dolgozzon ki az oktatási és képzési ágazatokban tevékeny többi érdekelttel, és hogy kölcsönösen megosszák egymással bevált módszereiket, regisztráljon az Európai Digitális Oktatási Platform közösségébe.

A nemzeti tanácsadó szolgálatok hálózata

2021 októberétől a Bizottság támogatta, hogy párbeszéd bontakozzon ki a nemzeti tanácsadó szolgálatok hálózatának létrehozása keretében. A hálózatot az elsősorban a digitális oktatási politikák végrehajtásával foglalkozó nemzeti vagy regionális szervek alkotják.

Többek között a végrehajtó ügynökségek, a nemzeti minisztériumon belül a digitális oktatás tekintetében egyértelmű végrehajtási megbízatással rendelkező szervezeti egységek/struktúrák, illetve a digitális oktatási politikákat végrehajtó nemzeti és regionális szervek tartoznak ide. 

A hálózat előmozdítja a digitális oktatással kapcsolatos tapasztalatcserét, és biztosítja a határokon átívelő együttműködést. 

SALTO

2022-ben a Bizottság megkezdte az új, digitális oktatást támogató (szakmai háttértámogatást, valamint magas szintű tanulási és képzési lehetőségeket nyújtó) SALTO-forrásközpont létrehozásának előkészítését. A központ erőforrásokkal fogja segíteni az Erasmus nemzeti irodákat a program digitális dimenziójának végrehajtásában. A finnországi nemzeti irodát bízták meg ennek az új SALTO-hálózatnak a megvalósításával, mely 2022 augusztusában kezdi meg a működését. 

Időrendi áttekintés 

 • 2020. március – 2021. március: konzultációk az érdekelt felekkel, melyeknek egy nyilvános konzultáció is a részét képezte  
 • 2021. október: a nemzeti tanácsadó szolgálatok első ülése 
 • 2022. február: az Európai Digitális Oktatási Platform gyakorlatközösségének létrehozására irányuló munka kezdete
 • 2022. június: a platform gyakorlatközösségébe történő jelentkezéssel kapcsolatos regisztrációs időszak kezdete
 • 2022. augusztus: a SALTO tevékenységének kezdete

Finanszírozás

Ezt az intézkedést az EU Erasmus+ programja finanszírozza.

Lépjen velünk kapcsolatba 

Ha szeretne többet megtudni erről az intézkedésről, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő e-mail-címeken: EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu és EACEA-DIGITAL-EDUCATION-HUB@ec.europa.eu.

Kövesse az EUDigitalEducation oldalt a Twitteren, hogy értesüljön az ezzel az intézkedéssel és a digitális oktatási cselekvési terv egészével kapcsolatos legfrissebb hírekről és fejleményekről.

 

Kapcsolódó tartalom