Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Az „Európai Egyetemek” kezdeményezés

Az „Európai Egyetemek” kezdeményezésről

Az oktatási környezet Európa-szerte változóban van. A 2017. évi göteborgi csúcstalálkozón az Európai Unió vezetői körvonalazták elképzelésüket az oktatás és a kultúra jövőjéről. 2017. decemberi következtetéseiben az Európai Tanács több kezdeményezés megvalósítására szólította fel a tagállamokat, a Tanácsot és a Bizottságot. Ezen kezdeményezések egyike a következő:

„...Unió-szerte meg kell szilárdítani a stratégiai partnerségeket a felsőoktatási intézmények között, és szorgalmazni kell, hogy 2024-ig mintegy húsz olyan – különféle uniós egyetemek alulról felfelé építkező hálózataiból álló – »Európai Egyetem« jöjjön létre, amely egyrészt lehetőséget kínál majd a hallgatóknak arra, hogy különböző uniós tagállamokban folytatott tanulmányok kombinálásával szerezzenek diplomát, másrészt általánosságban az európai egyetemek nemzetközi versenyképességének javításához is hozzájárul”. 

A Tanács az „Európai Egyetemek” kezdeményezésről szóló következtetéseiben (2021. május) újból megerősítette, hogy támogatni fogja az Európai Egyetemeket, mert a kezdeményezés: 

„döntően hozzá fog járulni az innovatív, világviszonylatban versenyképes és vonzó európai oktatási térség és Európai Kutatási Térség nagyívű elképzelésének az európai felsőoktatási térséggel teljes szinergiában történő megvalósításához, mégpedig azáltal, hogy elősegíti a felsőoktatás, a kutatás és az innováció kiválósági dimenziójának megerősítését, és ezzel egyidejűleg előmozdítja a nemek közötti egyenlőséget, az inkluzivitást és a méltányosságot, lehetővé teszi az európai felsőoktatási intézmények közötti zökkenőmentes és ambiciózus transznacionális együttműködést, valamint inspirálóan hat a felsőoktatás átalakítására.”

Az Európai Tanács e felhívására válaszképp született a felsőoktatási intézmények, hallgatói szervezetek, a tagállamok és a Bizottság együttműködésével kidolgozott „Európai Egyetemek” kezdeményezés. A kezdeti szakaszban elért eredményekre építve a kezdeményezés immár a 2021–2027-es Erasmus+ program szerves részét képezi.

Az „Európai Egyetemek” kezdeményezés továbbá az európai egyetemi stratégia egyik kiemelt kezdeményezése is, amely 2024 közepéig 60 európai egyetemet hivatott támogatni, és amelyben több mint 500 felsőoktatási intézmény vesz részt.

Mit takar az Európai Egyetem fogalma?

European Universities are transnational alliances that will lead the way towards the universities of the future, promoting European values and identity, and revolutionising the quality and competitiveness of European higher education.

To achieve this major step forward, the initiative is offering opportunities to support diverse cooperation models for European Universities through the Erasmus+ calls for proposals.

The alliances

  • include partners from all types of higher education institution and cover a broad geographic scope across Europe
  • are based upon a co-envisioned long-term strategy focused on sustainability, excellence and European values
  • offer student-centred curricula jointly delivered across inter-university campuses, where diverse student bodies can build their own programmes and experience mobility at all levels of study
  • adopt a challenge-based approach according to which students, academics and external partners can cooperate in inter-disciplinary teams to tackle the biggest issues facing Europe today

For more information, see the factsheet on the initiative.

44 Európai Egyetem

A 2022. évi Erasmus+ pályázati felhívást követően a programban jelenleg összesen 340 felsőoktatási intézmény vesz részt, amelyek 44 Európai Egyetem kötelékébe tartoznak, és mintegy 31 ország fővárosaiban és távoli régióiban találhatók, ideértve az uniós tagállamokat, valamint Izlandot, Norvégiát, Szerbiát és Törökországot. 

Az Európai Egyetemek nagymértékben javíthatják az európai felsőoktatás minőségét és kiszélesíthetik hatókörét, mert mintegy 1300 szereplővel (civil szervezetek, vállalatok, települések, helyi és regionális hatóságok) állnak partneri viszonyban.

Áttekintés a 44 európai szövetségről és összetételükről

A 2019. évi Erasmus+ pályázati felhívás keretében kiválasztott szövetségek első, hároméves finanszírozási időszaka 2022-ben járt le. Ezek a szövetségek jogosultak voltak arra, hogy pályázzanak a 2022. évi Erasmus+ pályázati felhívásra.

További információkért lásd az egyes Európai Egyetemeket bemutató tájékoztatókat.

Már lehet pályázni a 2023. évi Erasmus+ Európai Egyetemek pályázati felhívásra

Az EU új Erasmus+ pályázati felhívást tett közzé az „Európai Egyetemek” kezdeményezés teljes körű, Európa-szerte történő megvalósítására. A pályázat összköltségvetése 384 millió euró.

Bővebben az „Európai Egyetemek” kezdeményezés 2023. évi pályázati felhívásáról.

A felhívás két téma köré szerveződik:

1. témakör: Már meglévő transznacionális intézményközi együttműködések elmélyítése

Ebből a témakörből az intézmények között már korábban létrejött, elmélyült, transznacionális együttműködések támogathatók, például a 2020. évi Erasmus+ pályázati felhívás keretében kiválasztott európai egyetemi szövetségek.

A cél az, hogy az eddig elért intézményközi együttműködés tovább mélyüljön, élénküljön és hatékonysága javuljon, és hogy végső soron megvalósuljon a hosszú távú „Európai Egyetemek” kezdeményezés. A meglévő szövetségekhez új felsőoktatási intézmények is csatlakozhatnak teljes jogú partnerként.

2. témakör: Új, elmélyített transznacionális intézményközi együttműködések kialakítása

Ebben a témakörben azok a pályázók támogathatók, akik egy új európai egyetemi szövetség keretében kívánnak új, mélyreható intézményközi transznacionális együttműködést kialakítani.

Hogyan lehet pályázni?

Lásd az európai egyetemek hálózatainak kialakítására irányuló, 2023. évi Erasmus+ nyílt versenyfelhívást, amely minőségi kritériumokon alapul.

Pályázni 2023. január 31-ig lehet.

2022. november 15-én tájékoztató előadást tartunk a felhívásról. Jegyezze föl az időpontot naptárába! A tájékoztató előadás programpontjairól és részleteiről bővebb információkat olvashat weboldalunkon.

Ha szeretne többet megtudni a kezdeményezésről, kérjük olvassa el a Bizottság tájékoztató kiadványát az Európai Egyetemekről.

A 2022. évi Erasmus+ pályázati felhívás eredménye

A 2022. évi Erasmus+ felhívás eredményét 2022 júliusában tették közzé. A felhívásra 52 pályázat érkezett be, közülük 16 már meglévő szövetség továbbra is fenntartható finanszírozásban részesül. Négy új Európai Egyetem kiválasztására került sor, amelyben a tagállamok és az Erasmus+ programhoz társult más országok 175 felsőoktatási intézménye vesz részt. Részletesebb információkért kérjük, olvassa el az erről szóló sajtóközleményt.

A 2020. évi Erasmus+ pályázati felhívás eredménye

A 2020. évi Erasmus+ felhívás eredményét 2020 júliusában tették közzé. A beérkezett 62 pályázatból 24 új európai egyetemi szövetséget választottak ki, amelyekben 26 tagállam és az Erasmus+ programban részt vevő más országok 165 felsőoktatási intézménye vesz részt. Részletesebb információkért kérjük, olvassa el az erről szóló sajtóközleményt.

A 2019. évi Erasmus+ pályázati felhívás eredménye

A 2019. évi felhívás eredményét 2019 júniusában tették közzé. A beérkezett 54 pályázatból kiválasztották az első 17 európai egyetemi szövetséget, amelyekben 24 tagállam 114 felsőoktatási intézménye vett részt. Részletesebb információkért kérjük, olvassa el az erről szóló sajtóközleményt.

Európai Egyetemek – ahogyan a hallgatók látják

Publications

The call is structured around two topics:

Topic 1: intensification of prior deep institutional transnational cooperation

This call topic will provide support for already existing deep institutional transnational cooperation alliances including, but not limited to, the European Universities alliances selected under the 2020 Erasmus+ call for proposals.

The aim is to build upon the institutional cooperation achieved so far and to further deepen, intensify and expand the effectiveness of this existing cooperation in order to progress towards the long-term vision of the ‘European Universities’. New higher education institutions have the opportunity to join these existing alliances as full partners.

Topic 2: development of new deep institutional transnational cooperation

This call topic will provide support for applicants wishing to establish new deep institutional transnational cooperation in a new ‘European Universities’ alliance.

How to apply

See the open competitive call for proposals for the 2023 Erasmus+ European Universities, based on qualitative criteria.

The deadline to apply is 31 January 2023.

Save the date for the upcoming information session on 15 November 2022. See the agenda and more details about the information session.

See the Commission factsheet on the European Universities for more information on the initiative.

Results of the 2022 Erasmus+ call

The results of the 2022 Erasmus+ call were published in July 2022. Out of 52 applications received, 16 existing alliances were selected for sustainable funding and 4 new European Universities were selected involving 175 higher education institutions from Member States and other countries associated to the Erasmus+ programme. For more information, see the full press release.

Results of the 2020 Erasmus+ call

The results of the 2020 Erasmus+ call were published in July 2020. Out of 62 applications received, 24 new European Universities alliances were selected involving 165 higher education institutions from 26 Member States and other countries participating in the Erasmus+ programme. For more information, see the full press release.

Results of the 2019 Erasmus+ call

The results of the 2019 call were published in June 2019. Out of 54 applications received, the first 17 European University alliances involving 114 higher education institutions from 24 Member States were selected. For more information, see the full press release.

European Universities - explained by students