Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Koronavírus: oktatási segédanyagok – Uniós finanszírozású projektek

Uniós finanszírozású projektek*

EduHack

A kapacitásépítést célul kitűző EduHack program azon egyetemi oktatók számára nyújt segítséget, akik szeretnék megtanulni, hogyan lehet innovatív eszközök és újszerű megközelítések alkalmazásával tanulási folyamatot elősegítő, digitálisan támogatott tartalmakat létrehozni. 
EduHack

Penji protects the planet

Érdemes kipróbálni ezt a tanulást elősegítő, játékalapú alkalmazást, amely szórakoztató formában hívja fel az általános és középiskolások figyelmét a környezeti fenntarthatóság fontosságára.
Penji protects the planet (az alkalmazás letöltést igényel)

Bio talent (BioTehetség)

A Bio talent projekt a biológiai sokféleség témakörében kínál innovatív képzési programot hagyományos és online módszereket ötvöző oktatás keretében, melyet az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégia célkitűzéseivel összhangban dolgozott ki.

BINGO

A biológiai növényvédelem módszereiből ad ízelítőt két ismeretterjesztő kisfilm, amelyek látványos közeli felvételekkel, illetve rajzfilmes animáció segítségével kalauzolnak el bennünket a parányi rovarok világába. A projekt a Marie Skłodowska-Curie-cselekvések keretében részesült uniós finanszírozásban.
BINGO

Yummy Physics

Érdemes megtekinteni ezt a szellemes videosorozatot, amely az élelmiszerek világát a fizika szemszögéből mutatja be. Az EU a Marie Skłodowska-Curie-cselekvések keretében támogatta a projektet.
Yummy Physics (videosorozat)

Sundial (Napóra)

A honlap általános iskolai tanárok számára kínál segédanyagot öt csillagászati tanóra lebonyolításához angol és holland nyelven. Az egyes tananyagokhoz oktatási célokra vonatkozó javaslatok és nyomtatható feladatlapok is tartoznak. A Sundial projekt a Marie Skłodowska-Curie-cselekvések keretében részesült uniós finanszírozásban.

Open Mind (Légy nyitott)

Az Open Mind projekt a szociális vállalkozási formát hivatott népszerűsíteni a női hallgatók és a nem üzleti tanulmányokat folytató diákok körében, akik nyilvános online kurzus keretében, innovatív, játékos formában ismerkedhetnek meg ezzel a területtel.
Open Mind

Moby Click

A projekt e-oktatási segédanyagokat kínál a technológiai eszközökkel támogatott tanításhoz.
Moby Click (egyes anyagok eléréséhez regisztráció szükséges)

Code-N-Social

Ismerkedjen meg ezzel az interaktív tanulási platformmal, amely a szegénység, illetve a társadalmi kirekesztettséget árnyékában élők számára biztosít lehetőséget az infokommunikációs technológiákat alkalmazó minőségi tanulás terén, ideértve a programozást és az alapvető technológiai készségek elsajátítását.
Code n’ Social (regisztráció szükséges)

CREATIONS projekt

Az uniós finanszírozású program a természettudományok oktatását kreatív, érdekfeszítő módon, a művészet módszereit felhasználva közelíti meg. 
CREATIONS projekt (szükség lehet regisztrációra)

Go-Lab Initiative (Go-Lab kezdeményezés)

A Go-Lab kezdeményezés célja, hogy elősegítse az online laboratóriumok és a kutatásalapú tanítást/tanulást célzó alkalmazások használatát a természettudományos tanórákon. A projekt az Unió Horizont 2020 programjának keretében részesült finanszírozásban.
Go-Lab Initiative (Go-Lab kezdeményezés)

Scientifix

A Scientifix olyan tanárok, oktatáskutatók, politikai döntéshozók és egyéb oktatási szakemberek együttműködését támogatja és ösztönzi Európa-szerte, akik munkájukat a természettudomány, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika területén végzik. A projekt az Unió Horizont 2020 programjának keretében részesül finanszírozásban.

Up2U

Az Up2U projekt célja, hogy elősegítse az online tanulás térnyerését a középiskolákban. Ennek érdekében megfelelő tanulási környezetet és eszközöket kínál a tanóratervezéshez, a tartalmak tárolásához és a távoktatáshoz. Az OpenUp2U az Up2U projekt részét képező kezdeményezés. Az EU a Horizont 2020 programjának keretében támogatta a projektet. 
OpenUp2U kezdeményezés

Nyelvtanulási segédanyagok**

Az Európai Bizottság együttműködik az Európa Tanács által működtetett Élő Nyelvek Európai Központjával (ECML) annak érdekében, hogy előmozdítsa a többnyelvűség ügyét, és hogy minden tanuló számára lehetővé tegye a minőségi nyelvoktatást, ideértve a leghátrányosabb helyzetben lévő diákokat is. Ismerkedjen meg a nyelvtanulóknak, szülőknek és tanároknak szóló segédanyagokkal!

TOY projekt

A Together Old and Young: An Intergenerational Approach (Idősek és fiatalok együtt: nemzedékek közötti szolidaritás) című online kurzus bemutatja, hogyan lehet időseket és fiatalokat (jelen esetben 4–8 éves gyermekeket) olyan közös örömteli tevékenységekbe bevonni, melyek során lehetőségük nyílik ismereteiket, képességeiket és értékrendjüket egymással megosztani.
TOY project

Mutual Open and Online Skills – MOOS (Kölcsönös, nyitott online készségek)

A projekt célja az volt, hogy az európai középiskolákban előrelépés történjen az IKT és a nyitott oktatási segédanyagok tantervi alkalmazásában, utat nyitva a tanulási folyamatok újfajta megközelítései előtt.
a MOOS oktatási felülete (regisztráció szükséges)

Európai Távoktatási és e-Tanulási Hálózat (EDEN)

A hálózat a távoktatás és az e-tanulás területének szakértői számára kínál közös platformot, melynek keretében megoszthatják egymással ismereteiket, és kölcsönös megértést elősegítő eszmecserét folytathatnak. A hálózat szakpolitikai és gyakorlati megoldásokat ösztönző tevékenységét nem csak Európán belül, hanem a kontinens határain túl is kifejti.
EDEN

Európai Távoktatási Egyetemek Szövetsége (EADTU)

A nyilvános és rugalmas rendszerű online felsőoktatási intézményeket tömörítő Európai Távoktatási Egyetemek Szövetsége (European Association of Distance Teaching Universities, EADTU) vezető szerepet tölt be Európában, és központi szerepet játszik az európai egyetemek korszerűsítési programjában.


*A finanszírozás minden esetben, ahol a forrás nincs külön feltüntetve, az Unió Erasmus+ programból származik. 
**A nyelvtanulást és -oktatást támogató IKT (ICT-REV) tevékenységet és a többnyelvű tanórák támogatását célzó kezdeményezést az Európai Bizottság az Erasmus+ programon keresztül társfinanszírozta.

Kapcsolódó tartalmak

Erasmus+: a koronavírus-járvány következményei

Az alábbi linken elérhető weboldal tájékoztatást nyújt arról, milyen hatást gyakorol a koronavírus-járvány az Erasmus+ program és az Európai Szolidaritási Testület keretében végzett tevékenységekre, mi változott a járvány következtében, és milyen segítséget vehetnek igénybe az érintettek.
A résztvevők és kedvezményezettek gyakran feltett kérdései

Marie Skłodowska-Curie-cselekvések: a koronavírus-járvány következményei

Az Európai Bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy friss információkkal szolgáljon arról, milyen következményekkel jár a kialakult járványhelyzet a Marie Skłodowska-Curie-cselekvések ösztöndíjasaira és a program keretében futó projektekre.
Koronavírus: tájékoztatás a Marie Skłodowska-Curie-cselekvések résztvevői és kedvezményezettjei számára

Az Erasmus+ keretében finanszírozott projektek eredményeit bemutató platform

Ismerje meg az Erasmus+ program által támogatott projektek keretében létrehozott, az innovatív nyitott és távtanulást támogató segédanyagokat és eszközöket!
Az Erasmus+ keretében finanszírozott projektek eredményeit bemutató platform