Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Εκπαίδευσης

Στο προπαρασκευαστικό στάδιο του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (2021-2027), από τις εκτενείς διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη διαφάνηκε η ανάγκη για ενισχυμένη συνεργασία και διάλογο μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών στον τομέα της ψηφιακής εκπαίδευσης. 

Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι ο κατακερματισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς την πολιτική, την έρευνα και τις πρακτικές υλοποίησης της ψηφιακής εκπαίδευσης είναι σημαντικά ζητήματα που καθυστερούν την πρόοδο. Αρκετά διαρθρωτικά ζητήματα που σχετίζονται με την ψηφιακή εκπαίδευση εκτείνονται πέραν του πλαισίου και του τομέα.

Για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Εκπαίδευσης φέρνει σε επαφή την κοινότητα που εργάζεται για την ψηφιακή εκπαίδευση και παρέχει έναν ειδικό χώρο για τις ανάγκες ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας.

Στόχοι  

Όπως εξαγγέλθηκε στην ανακοίνωση του 2020 σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Εκπαίδευσης:

 • θα στηρίζει τα κράτη μέλη της ΕΕ μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου εθνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ψηφιακή εκπαίδευση, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών για τους παράγοντες που διευκολύνουν την ψηφιακή εκπαίδευση·
 • θα αποτελέσει τον ενωτικό κρίκο για τις εθνικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες και στρατηγικές για την ψηφιακή εκπαίδευση και θα συνδέσει τις εθνικές αρχές, τον ιδιωτικό τομέα, τους εμπειρογνώμονες, τους παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης και την κοινωνία των πολιτών μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων·
 • θα παρακολουθεί την εφαρμογή του σχεδίου δράσης και την ανάπτυξη της ψηφιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων μέσω των αποτελεσμάτων των έργων που υποστηρίζονται από την ΕΕ·
 • θα διαμοιράζει τις βέλτιστες πρακτικές συμβάλλοντας στον πειραματισμό στον τομέα της έρευνας και στη συστηματική συλλογή και ανάλυση εμπειρικών στοιχείων, εν μέρει μέσω της μάθησης από ομοτίμους· 
 • θα στηρίζει τη διατομεακή συνεργασία και νέα μοντέλα για την απρόσκοπτη ανταλλαγή ψηφιακού μαθησιακού περιεχομένου, αντιμετωπίζοντας ζητήματα όπως η διαλειτουργικότητα, η διασφάλιση ποιότητας, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η προσβασιμότητα και η συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και η ανάπτυξη κοινών προτύπων της ΕΕ για την ψηφιακή εκπαίδευση·
 • θα στηρίζει την ευελιξία στη διαμόρφωση πολιτικών και πρακτικών καθώς θα λειτουργεί ως «δεξαμενή σκέψης και πράξης» για την ψηφιακή εκπαίδευση και θα εξασφαλίζει τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στην καινοτομία με γνώμονα τις ανάγκες των χρηστών μέσω του μαραθώνιου ανάπτυξης εφαρμογών ψηφιακής παιδείας (Digital Education Hackathon).

Πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί;

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Εκπαίδευσης προβλέπει:

 • μια κοινότητα συνεργασίας στον τομέα της ψηφιακής εκπαίδευσης·
 • δίκτυο εθνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών (NAS) για τη συνεργασία στην εφαρμογή των πολιτικών ψηφιακής εκπαίδευσης·
 • ένα νέο κέντρο πόρων για τη στήριξη, τις ευκαιρίες προηγμένης μάθησης και κατάρτισης (SALTO) για την ψηφιακή εκπαίδευση·
 • ευκαιρίες για την πρόταση λύσεων σε ζητήματα ψηφιακής εκπαίδευσης μέσω του μαραθώνιου ψηφιακής εκπαίδευσης.

Η κοινότητα του Κόμβου προσφέρει:

 • έναν διατομεακό χώρο — μια κοινότητα που διαμοιράζει την εμπειρογνωμοσύνη της, τις βέλτιστες πρακτικές και τις λύσεις της για την ψηφιακή εκπαίδευση σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης· που προωθεί τη συζήτηση, τη συνδημιουργία και τη δράση
 • ανταλλαγή γνώσεων και χαρτογράφησή τους — θα ενθαρρύνει την ανταλλαγή και τη συνεργασία, την ανταλλαγή πληροφοριών και τη χαρτογράφηση τους
 • επιτάχυνση των πρακτικών και λύσεων για την ψηφιακή παιδεία — επιτάχυνση της υιοθέτησης της ψηφιακής καινοτομίας στην εκπαίδευση 

Το δίκτυο NAS επιφέρει:

 • σύνδεση των προσεγγίσεων «από την κορυφή προς τη βάση» και «από τη βάση προς την κορυφή» σε θέματα ψηφιακής εκπαίδευσης μέσω της ενθάρρυνσης του διαλόγου μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των επιπέδων εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • προώθηση της στήριξης από ομοτίμους για την ψηφιακή εκπαίδευση

Το SALTO για την ψηφιακή εκπαίδευση εξασφαλίζει

 • καθοδήγηση και κατάρτιση για το προσωπικό των εθνικών οργανισμών
 • τον εντοπισμό, την κοινοποίηση και τη συλλογή παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών —είτε σε επίπεδο έργου είτε στους φορείς υλοποίησης— και τη δημοσίευση πρακτικών πληροφοριών
 • οδηγίες και εργαλεία για τους δικαιούχους και τους αιτούντες

Βασικές δραστηριότητες

Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη (2021)

Η Επιτροπή αξιοποίησε σε μεγάλο βαθμό τις παρατηρήσεις που έλαβε μέσω της ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το νέο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027 σε ό,τι αφορά τη δημιουργία ενός Κόμβου Ψηφιακής Εκπαίδευσης. 

Επιπλέον, σύμφωνα με την προσέγγιση που υιοθετήθηκε για την κατάρτιση του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη πολλών ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τον σχεδιασμό του Κόμβου. Αυτό έγινε μέσω τριών ειδικών διαδικτυακών διαβουλεύσεων με στόχο τις ακόλουθες ομάδες:

 • την ομάδα εργασίας ΕΚ 2020 για την ψηφιακή εκπαίδευση: μάθηση, διδασκαλία και αξιολόγηση ( WG DELTA ) — 25 Φεβρουαρίου 2021
 • τα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετείχαν στην ανοικτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση — 1 Μαρτίου 2021
 • τα ενδιαφερόμενα μέρη που ενδιαφέρονται για τον κόμβο ψηφιακής εκπαίδευσης — 5 Μαρτίου 2021

Οι διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη περιλάμβαναν ανοικτές συζητήσεις σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά του Κόμβου, τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών όσον αφορά τη στήριξη της ψηφιακής εκπαίδευσης και την προσπάθεια κατανόησης του τρόπου με τον οποίο τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του Κόμβου. 

Η ανάπτυξη μιας κοινότητας (2021-2022)

Το 2021 ξεκίνησαν οι εργασίες για τη δημιουργία και την ανάπτυξη της κοινότητας ανταλλαγής πρακτικών με την προκήρυξη πρόσκλησης για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τον εκσυγχρονισμό και την επιμέλεια της κοινότητας.

Οι εργασίες για τη δημιουργία της κοινότητας ανταλλαγής πρακτικών ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2022. Ύστερα από μια σύντομη πιλοτική και δοκιμαστική φάση, η εγγραφή στην κοινότητα του Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Εκπαίδευσης είναι πλέον διαθέσιμη μέσω της πύλης του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης.

Εάν θέλετε να συνεργαστείτε, να ανταλλάξετε βέλτιστες πρακτικές και να αναπτύξετε λύσεις με ενδιαφερόμενα μέρη από όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, μπορείτε να εγγραφείτε στην κοινότητα του Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Εκπαίδευσης.

Δίκτυο Εθνικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Από τον Οκτώβριο του 2021 η Επιτροπή υποστήριξε τον διάλογο στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός δικτύου εθνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών — εθνικών ή περιφερειακών φορέων που ασχολούνται κυρίως με την εφαρμογή των πολιτικών για την ψηφιακή εκπαίδευση.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται εκτελεστικοί οργανισμοί, τμήματα/δομές ενός εθνικού υπουργείου που έχουν σαφή εντολή για την εφαρμογή της ψηφιακής εκπαίδευσης, ή εθνικοί και περιφερειακοί φορείς που εφαρμόζουν πολιτικές ψηφιακής εκπαίδευσης. 

Το δίκτυο προωθεί την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με την ψηφιακή εκπαίδευση και διασφαλίζει τη διακρατική συνεργασία. 

SALTO

Από το 2022 η Επιτροπή δρομολόγησε τις προπαρασκευαστικές εργασίες για ένα νέο κέντρο πόρων του ψηφιακού SALTO (υποστήριξη, ευκαιρίες προηγμένης μάθησης και κατάρτισης), το οποίο θα αναπτυχθεί ως κέντρο πόρων που θα εργάζεται για τη στήριξη των εθνικών οργανισμών Erasmus στην ψηφιακή διάσταση του προγράμματος. Ο Εθνικός Οργανισμός της Φινλανδίας ορίστηκε για την υλοποίηση αυτού του νέου δικτύου SALTO, το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία από τον Αύγουστο του 2022. 

Χρονοδιάγραμμα 

 • Μάρτιος 2020 — Μάρτιος 2021 — διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης  
 • Οκτώβριος 2021 — πρώτη συνεδρίαση του δικτύου εθνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών 
 • Φεβρουάριος 2022 — άρχισαν οι εργασίες για τη δημιουργία της κοινότητας ανταλλαγής πρακτικών του Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Εκπαίδευσης
 • Ιούνιος 2022 — άρχισαν οι καταχωρίσεις για την κοινότητα ανταλλαγής πρακτικών του Κόμβου
 • Αύγουστος 2022 — έναρξη των δραστηριοτήτων του SALTO

Χρηματοδότηση

Η δράση αυτή χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της ΕΕ.

Επικοινωνία 

Για να μάθετε περισσότερα για τη δράση αυτή, επικοινωνήστε μαζί μας με μήνυμα στη διεύθυνση: EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu καιEACEA-DIGITAL-EDUCATION-HUB@ec.europa.eu.

Ακολουθήστε το EUDigitalEducation στο Twitter για τις τελευταίες ειδήσεις και εξελίξεις σχετικά με αυτή τη δράση και ολόκληρο το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση.

 

Σχετικό περιεχόμενο