Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Κόμβος ψηφιακής εκπαίδευσης

Στο προπαρασκευαστικό στάδιο του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (2021-2027), από τις εκτενείς διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη διαφάνηκε η ανάγκη για ενισχυμένη συνεργασία και διάλογο μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών στον τομέα της ψηφιακής εκπαίδευσης. 

Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι ο κατακερματισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς την πολιτική, την έρευνα και τις πρακτικές υλοποίησης της ψηφιακής εκπαίδευσης είναι ένα σημαντικό ζήτημα που υπονομεύει την πρόοδο. 

Τα μέτρα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση μάς οδήγησαν στο να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν διάφορα διαρθρωτικά ζητήματα που σχετίζονται με την ψηφιακή εκπαίδευση και αφορούν αδυναμίες των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που δεν έχουν σχέση με συγκυρίες ή συγκεκριμένους τομείς.

Για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, θα δημιουργηθεί ένας Κόμβος Ψηφιακής Εκπαίδευσης ως μέρος της διαδικτυακής πύλης του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης που αναμένεται να δρομολογηθεί έως το τέλος του 2021. 

Ο Κόμβος θα προβάλει τα αποτελέσματα της «κοινότητας πρακτικών», ενός ειδικού χώρου για τις ανάγκες ανταλλαγής πληροφοριών και θα εξασφαλίσει συνέργειες με την πρωτοβουλία για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης. Η ανάπτυξή του θα καθοδηγείται από την κοινότητα των ενδιαφερόμενων μερών που εκπροσωπεί.

Στόχοι

Όπως εξαγγέλθηκε στην ανακοίνωση του 2020 σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, ο Κόμβος Ψηφιακής Εκπαίδευσης:

 • θα στηρίξει τα κράτη μέλη της ΕΕ μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου εθνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ψηφιακή εκπαίδευση, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών για τους παράγοντες που διευκολύνουν την ψηφιακή εκπαίδευση·
 • θα αποτελέσει τον ενωτικό κρίκο για τις εθνικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες και στρατηγικές για την ψηφιακή εκπαίδευση και θα συνδέσει τις εθνικές αρχές, τον ιδιωτικό τομέα, τους εμπειρογνώμονες, τους παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης και την κοινωνία των πολιτών μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων·
 • θα παρακολουθεί την εφαρμογή του σχεδίου δράσης και την ανάπτυξη της ψηφιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων μέσω των αποτελεσμάτων των έργων που υποστηρίζονται από την ΕΕ·
 • θα διαμοιράζει τις βέλτιστες πρακτικές συμβάλλοντας στον πειραματισμό στον τομέα της έρευνας και στη συστηματική συλλογή και ανάλυση εμπειρικών στοιχείων, εν μέρει μέσω της μάθησης από ομοτίμους· 
 • θα στηρίζει τη διατομεακή συνεργασία και νέα μοντέλα για την απρόσκοπτη ανταλλαγή ψηφιακού μαθησιακού περιεχομένου, αντιμετωπίζοντας ζητήματα όπως η διαλειτουργικότητα, η διασφάλιση ποιότητας, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η προσβασιμότητα και η συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και η ανάπτυξη κοινών προτύπων της ΕΕ για την ψηφιακή εκπαίδευση·
 • θα στηρίζει την ευελιξία στη διαμόρφωση πολιτικών και πρακτικών καθώς θα λειτουργεί ως «δεξαμενή σκέψης και πράξης» για την ψηφιακή εκπαίδευση και θα εξασφαλίζει τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στην καινοτομία με γνώμονα τις ανάγκες των χρηστών μέσω του μαραθώνιου ανάπτυξης εφαρμογών ψηφιακής παιδείας (Digital Education Hackathon).

Πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί;

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, ο Κόμβος Ψηφιακής Εκπαίδευσης (μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων):

 • θα συγκροτήσει και θα αναπτύξει κοινότητα πρακτικών για τη συνεργασία (CoP) 
 • θα δημιουργήσει ένα δίκτυο εθνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για την τόνωση του διαλόγου μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και για τη διάχυση πληροφοριών, δεδομένων και επιλογών μεταξύ των τομέων πολιτικής, έρευνας και πρακτικής 
 • θα συλλέξει παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών μέσω των εργασιών του νέου κέντρου πόρων για τη στήριξη, την προηγμένη μάθηση και τις ευκαιρίες κατάρτισης (SALTO) για την ψηφιακή εκπαίδευση

Η κοινότητα πρακτικών (CoP) θα προσφέρει:

 • έναν διατομεακό χώρο — μια κοινότητα που μοιράζεται την εμπειρογνωμοσύνη της, τις βέλτιστες πρακτικές και τις λύσεις της για την ψηφιακή εκπαίδευση σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης· που προωθεί τη συζήτηση, τη συνδημιουργία και τη δράση
 • ανταλλαγή γνώσεων και χαρτογράφησή τους — θα ενθαρρύνει την ανταλλαγή και τη συνεργασία, την ανταλλαγή πληροφοριών και τη χαρτογράφηση τους
 • επιτάχυνση των πρακτικών και λύσεων για την ψηφιακή παιδεία — επιτάχυνση της υιοθέτησης της ψηφιακής καινοτομίας στην εκπαίδευση 

Το δίκτυο εθνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών

 • θα συνδέει τις προσεγγίσεις «από την κορυφή προς τη βάση» και «από τη βάση προς την κορυφή» σε θέματα ψηφιακής εκπαίδευσης ενθαρρύνοντας τον διάλογο μεταξύ όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών 
 • θα τροφοδοτεί τη συνολική κοινότητα του Κόμβου, καθώς και τον «Στρατηγικό διάλογο για τους παράγοντες που διευκολύνουν την ψηφιακή εκπαίδευση»

Το SALTO για την ψηφιακή εκπαίδευση θα εξασφαλίζει

 • καθοδήγηση και κατάρτιση για το προσωπικό των εθνικών οργανισμών
 • τον εντοπισμό, την κοινοποίηση και τη συλλογή παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών —είτε σε επίπεδο έργου είτε στους φορείς υλοποίησης— και τη δημοσίευση πρακτικών πληροφοριών
 • οδηγίες και εργαλεία για τους δικαιούχους και τους αιτούντες

Οι σημαντικότερες δραστηριότητες για το 2021

Δέσμευση της Κοινότητας 

Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Η Επιτροπή αξιοποίησε σε μεγάλο βαθμό τις παρατηρήσεις που έλαβε μέσω της ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το νέο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027 σε ό,τι αφορά τη δημιουργία ενός Κόμβου Ψηφιακής Εκπαίδευσης. 

Επιπλέον, σύμφωνα με την προσέγγιση που υιοθετήθηκε για την κατάρτιση του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε επίσης τη γνώμη πολλών ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τον σχεδιασμό του Κόμβου, μεταξύ άλλων

 • της ομάδας εργασίας ΕΚ 2020 για την ψηφιακή εκπαίδευση: μάθηση, διδασκαλία και αξιολόγηση ( WG DELTA ) — 25 Φεβρουαρίου 2021
 • των ενδιαφερόμενων μερών που συμμετείχαν στην ανοικτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση — 1 Μαρτίου 2021
 • όλων των συντελεστών που ενδιαφέρονται για τον κόμβο ψηφιακής εκπαίδευσης — 5 Μαρτίου 2021

Οι διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη περιλάμβαναν ανοικτό διάλογο σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά του Κόμβου, τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών όσον αφορά τη στήριξη της ψηφιακής εκπαίδευσης και την προσπάθεια κατανόησης του τρόπου με τον οποίο τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του Κόμβου. 

Κοινότητα Πρακτικών

Το 2021 αρχίζουν οι εργασίες για τη συγκρότηση και την ανάπτυξη της κοινότητας πρακτικών. Η ανάπτυξη της κοινότητας πρακτικών θα αποτελέσει κεντρικό στόχο του Κόμβου. 

Η μελλοντική πύλη του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης θα προβάλει τα αποτελέσματα αυτής της μεγάλης κοινότητας πρακτικών που θα είναι το επίτευγμα του Κόμβου καθώς και ενός ειδικού χώρου που θα συγκεντρώνει τις ανάγκες στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών του Κόμβου. 

Εθνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες

Κατά τη διάρκεια του 2021, η Επιτροπή θα υποστηρίξει τον διάλογο στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός δικτύου εθνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών — εθνικών δομών, ιδρυμάτων ή υπηρεσιών που παρέχουν συμβουλές για θέματα ψηφιακής εκπαίδευσης και υλοποιούν την ψηφιακή εκπαίδευση στα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Το δίκτυο θα προωθήσει την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με την ψηφιακή εκπαίδευση και θα διασφαλίσει τη διακρατική συνεργασία. 

Το δίκτυο θα μπορούσε να στηρίξει τις εργασίες σχετικά με άλλες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, για παράδειγμα τον «Στρατηγικό διάλογο για τους παράγοντες που διευκολύνουν την ψηφιακή εκπαίδευση».

Εργαστήριο σχεδιαστικής σκέψης (design thinking)

Τον Νοέμβριο του 2021 θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο σχεδιαστικής σκέψης (design thinking), στο οποίο η κοινότητα της ψηφιακής εκπαίδευσης θα συζητήσει πιθανές λύσεις στις προκλήσεις της ψηφιακής παιδείας. 

Χρονολόγιο 

Έναρξη το 2021, σε εξέλιξη έως το 2027

 • Μάρτιος 2020 — Μάρτιος 2021 — διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης
 • Σεπτέμβριος 2021 — πρώτη συνεδρίαση των εθνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών 
 • Νοέμβριος 2021 — εργαστήριο σχεδιαστικής σκέψης 
 • Ιανουάριος 2022 — εγκαίνια του Κόμβου Ψηφιακής Εκπαίδευσης

Χρηματοδότηση

Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της ΕΕ

Επικοινωνία 

Για να μάθετε περισσότερα για τη δράση αυτή, επικοινωνήστε μαζί μας με μήνυμα στη διεύθυνση: EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Ακολουθήστε μας στο @EUDigitalEdu στο Twitter για τις τελευταίες ειδήσεις και εξελίξεις για το θέμα αυτό και για όλο το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση.


Εικόνα κεφαλίδας: © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2021.