Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Tidig språkinlärning

Vad handlar det om?

Barn som tidigt kommer i kontakt med främmande språk lär sig i allmänhet språk snabbare, blir bättre på sitt modersmål och även duktigare på andra områden. EU:s utbildningsministrar tycker därför att det är bra om barn får undervisning i minst två främmande språk redan som små.

Varför är det viktigt?

Tidig språkinlärning lägger inte bara grunden till senare inlärning, utan påverkar också inställningen till andra språk och kulturer. Därför främjar kommissionen tidig språkinlärning genom olika initiativ och stöder forskning på området.

Vad har man gjort hittills?

Kommissionen har en grupp av nationella experter på tidig språkinlärning i förskolan. Gruppen utbyter information om situationen i olika länder och tar fram rekommendationer och riktlinjer om hur policyn ska genomföras i praktiken. Gruppen publicerade sina resultat i en policyhandbok 2011.

I maj 2018 antog kommissionen ett förslag till rådets rekommendation om förskoleverksamhet och barnomsorg av hög kvalitet. Förslaget bygger bland annat på de kvalitetsprinciper för förskola och barnomsorg som en arbetsgrupp med nationella experter föreslog 2014.

Vad blir nästa steg?

Erasmus+ stöder strategiska partnerskap för tidig språkinlärning.

Tidig språkinlärning diskuteras också som ett led i kommissionens allmänna strategi för förskolan.