Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Coronatider – EU-finansierade projekt för distansutbildning

EU-finansierade projekt*

Eduhack

Eduhack är ett program för universitets- och högskolelärare som vill lära sig att utveckla digitalt understödd undervisning och testa innovativa metoder och verktyg. 
Eduhack

Penji protects the planet – spel

Med det här spelet kan elever på låg- och mellanstadiet lära sig mer om vikten av en hållbar miljö.
Penji protects the planet (hämta som app)

Bio talent

I linje med Europa 2020-strategins mål om smart och hållbar tillväxt för alla har projektet Bio talent tagit fram ett innovativt blandat utbildningsprogram om biologisk mångfald.

Bingo

Här kan du titta på två videofilmer som förklarar biologiska bekämpningsmetoder med hjälp av animationer och närbilder på pyttesmå skadeinsekter. Projektet har fått stöd från EU:s Marie Skłodowska-Curie-åtgärder.
Bingo

Yummy physics – matens fysik

Lär dig om matens fysik i en serie videoklipp. Projektet har fått stöd från EU:s Marie Skłodowska-Curie-åtgärder.
Yummy physics (videoklipp)

Sundial

Testa fem astronomilektioner på engelska och nederländska för elever mellan 8 och 12 år. Till varje lektion finns material som du kan skriva ut och förslag till lektionsupplägg. Sundial har fått stöd från EU:s Marie Skłodowska-Curie-åtgärder.

Open mind

Open Mind-projektet ska främja socialt företagande bland kvinnliga studenter och studenter som inte har läst ekonomi genom en innovativ och öppen nätkurs.
Open mind

Moby Click

Hitta material för teknikunderstött lärande.
Moby Click (du kan behöva registrera dig)

Code n’ Social – programmering och social inkludering

Det här är en interaktiv plattform för undervisningsmaterial om programmering och grundläggande it-kunskaper, särskilt för grupper som riskerar fattigdom och social utestängning.
Code n’ Social (registrering krävs)

Creations – naturvetenskap i skolan

Creations är ett EU-finansierat projekt där man tar fram kreativa metoder för att undervisa om naturvetenskap med hjälp av konst. 
Creations (du kan behöva registrera dig)

Go-Lab Initiative

Gör laborationer på nätet och testa program för frågebaserat lärande i naturvetenskap. Projektet har fått stöd från EU-programmet Horisont 2020.
Go-Lab Initiative

Scientifix

Scientifix stöder europeiskt samarbete mellan lärare, forskare, beslutsfattare och andra som arbetar med utbildning inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (STEM-ämnen). Projektet har fått stöd från EU-programmet Horisont 2020.

Up2U

Projektet Up2U ska förbättra undervisningen på nätet för elever mellan 11 och 19 år. Här finns en lärplattform och verktyg för att skapa kurser, lagra innehåll och delta i lektioner på distans. OpenUp2U är ett initiativ inom Up2U-projektet. Projektet har fått stöd från EU-programmet Horisont 2020. 
Initiativet OpenUp2U

Resurser för språkinlärning**

EU-kommissionen samarbetar med Europarådets centrum för moderna språk (ECML) för att främja flerspråkighet och tillgång till god språkutbildning för alla, även de mest utsatta. Botanisera bland ett urval av språkresurser för elever, föräldrar och lärare.

Toy project

Nätkursen ”Together Old and Young: An Intergenerational Approach” ska föra samman äldre personer och barn (4–8 år) så att de kan dela kunskaper, färdigheter, värderingar och ha kul tillsammans.
Toy project

Moos – öppna utbildningsresurser

Syftet med det här projektet var att förbättra användningen av it och öppna utbildningsresurser i europeiska gymnasier för att stimulera nya inlärningsstrategier.
Moos – lärandeplattform (registrering krävs)

Nätverket för europeisk distans- och nätutbildning (Eden)

I Eden-nätverket kan de som arbetar med utbildning på distans och på nätet utbyta erfarenheter och kunskap. Syftet är att främja politik och praktik i och utanför Europa.
Eden

Europeiska föreningen för distansuniversitet (EADTU)

Europeiska föreningen för distansuniversitet (EADTU) är Europas ledande institutionella sammanslutning för öppen och flexibel högre utbildning på nätet. Den är central för de europeiska universitetens moderniseringsarbete.


* Om inget annat anges har projekten fått stöd från EU-programmet Erasmus+. 
** Initiativen för it i språkundervisningen (ICT-REV) och stöd till flerspråkiga klassrum har fått bidrag från EU-kommissionen genom programmet Erasmus+.

Mer information

Erasmus+ och coronapandemin

Ta reda på hur coronapandemin påverkar Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren, vilka ändringar som har gjorts och vilken hjälp du kan få.
Vanliga frågor från deltagare och organisationer

Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna och coronapandemin

Här hittar du aktuell information från kommissionen om coronapandemins konsekvenser för stipendiater och projekt inom Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna.
Coronaviruset: information till stipendiater och projektansvariga

Projektdatabasen för Erasmus+

Upptäck resurser och verktyg för innovativ distansundervisning som tagits fram av projekt inom Erasmus+.
Projektdatabasen för Erasmus+