Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Rådets rekommendation om en övergripande strategi för språkundervisning och språkinlärning

Språkkunskaper står i centrum för den ambitiösa visionen om ett europeiskt utbildningsområde. Att kunna främmande språk är inte bara en förutsättning för utlandsstudier och de alltmer internationaliserade arbetsmarknaderna, utan språken hjälper oss också att upptäcka andra kulturen och bredda våra perspektiv.

Studier visar dock att EU-länderna inte tillräckligt snabbt närmar sig målet att alla i EU ska kunna tala två främmande språk från en tidig ålder i enlighet med visionen för det europeiska utbildningsområdet.

Nivån på språkkunskaperna bland de elever som går ut den obligatiska skolan är låg i hela EU men skillnaderna mellan länderna är stora. 

I takt med att rörligheten inom EU ökar och att allt fler unga från länder utanför EU kommer hit för att studera är det viktigt att se till att flerspråkigheten står i centrum för EU-tanken.

Kommissionen har lagt fram ett förslag till en övergripande strategi för att undervisa i och lära sig språk. Strategin ska

  • få fart på språkinlärningen under den obligatoriska skolgången genom att man fokuserar på att nå vissa kompetensnivåer på basis av Europarådets gemensamma europeiska referensram för språk
  • införa begreppet språkmedvetenhet i utbildningen, som skapar en inkluderande ram för språkinlärning där man tar hänsyn till den enskildes språkkunskaper
  • se till att fler språklärare får möjlighet att förkovra sig och studera utomlands
  • kartlägga och främja innovativa, inkluderande och flerspråkiga pedagogiska metoder med hjälp av EU:s verktyg och plattformar som School Education Gateway och eTwinning.

Efter förhandlingar mellan kommissionen och EU-länderna antog utbildningsministrarna på ett rådsmöte i Bryssel den 22 maj 2019 rådets rekommendation om en övergripande strategi för språkundervisning och språkinlärning.