Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Om resurser och verktyg

EU samlar in en mängd information om utbildning och fortbildning i medlemsländerna. Vi är måna om att sprida informationen till alla som vill studera.

Utan pengar kan det vara svårt att gå den utbildning man vill. Det är därför viktigt att kunna hitta information om bidrag och studielån

Här hittar du verktyg och resurser för EU:s olika utbildningsprogram. På vår webbplats hittar du också policydokument och bakgrundsmaterial till EU:s utbildningspolitik, bland annat forskning och statistik.