Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Handlingsplanen för digital utbildning – åtgärd 8

Alla behöver skaffa sig en grundläggande förståelse för ny och framväxande teknik, inklusive artificiell intelligens (AI), för att kunna använda den med självförtroende, kritiskt tänkande och på ett säkert sätt.

Större medvetenhet leder också till förbättrad känslighet för potentiella problem med framväxande teknik i fråga om etik, ekologisk hållbarhet, dataskydd och integritet på nätet, barns rättigheter och diskriminering och partiskhet – inklusive könsdiskriminering och diskriminering på grund av funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet och ras.

Alla i EU, också studenter, arbetssökande och arbetstagare, behöver ha digitala färdigheter för att anpassa sig till ny och framväxande teknik och lyckas i en snabbt föränderlig miljö.

Undervisande personal på alla utbildningsområden behöver utrustas med kompetens och utveckla självförtroende att effektivt använda en stor mängd teknik, inklusive AI, i sitt arbete.

Mål 

Kommissionen ska uppdatera ramen för digital kompetens (DigComp) så att den inkluderar AI och datarelaterade redogörelser för kompetens, kunskap och attityder och ska stödja utvecklingen av AI-baserade utbildningsresurser. 

Målet är att stärka allmänheten så att alla blir självsäkra, kritiska och ansvarstagande användare av digital teknik som drivs av AI-system och självständigt beslutsfattande samt att förbättra deras förståelse för AI, dess potential och begränsningar. 

Nyckelaktiviteter

  • Skapa en praxisgemenskap för att utbyta material, diskutera i arbetsgrupper, dela resurser och vara informerade om den senaste utvecklingen.
  • Samla in, skapa, granska och välja exempel.
  • Organisera två internationella nätbaserade möten där deltagare kommer överens om och bekräftar de olika redogörelserna för kompetens, kunskap och attityder relaterat till AI och datakompetens.

Förväntade resultat

  • Publiceringen av ramen för digital kompetens version 2.2.
  •  Stöd för utvecklingen av AI-baserade utbildningsresurser.

Tidslinje

  • Januari–mars 2021 – skapa en praxisgemenskap, insamling, granskning och urval av exempel. 
  • April–oktober 2021 – skapa dimension 4 av DigComp 2.2 och bekräfta ramen (dimension 4 utgörs av redogörelser för kunskap, kompetens och attityder för vart och ett av de 21 DigComp-kompetenserna).
  • Oktober–december 2021 – slutföra DigComp version 2.2. 
  • Januari–mars 2022 – publicera DigComp 2.2. 

Finansiering

Denna åtgärd finansieras av EU:s program Erasmus+.

Mer information

Läs mer på DigComps webbplats och gå med i praxisgemenskapen för att stödja utvecklingen av ramen för digital kompetens. 

Du kan också titta på DigComps faktablad, broschyr och följande video för mer information.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Skriv till oss på JRC-B4-SECRETARIAT@ec.europa.eu.

Följ @EU_ScienceHub på Twitter för de senaste nyheterna om den här åtgärden och @EUDigitalEdu om hela handlingsplanen för digital utbildning


Bild i sidhuvud: © Europeiska unionen, 2021.