Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Handlingsplanen för digital utbildning – åtgärd 4

Anslutning till snabbt internet erbjuder många fördelar för skolor, bland annat tillgång till en mängd nätbaserade resurser, samarbetsplattformar och verktyg för utforskande pedagogik. 

Undersökningen 2nd Survey of Schools: ICT in education visar dock att många skolor i EU fortfarande är långt ifrån att nå sin digitala kapacitet eller att ha tillgång till snabbt internet. 

Covid-19-pandemin har dessutom lyft fram att det fortfarande finns skillnader i infrastruktur i EU, till exempel vad gäller tillgången till bredband och användningen av digital teknik.

Mål

För att utjämna skillnaderna när det gäller tillgången till snabbt internet i skolorna har EU-kommissionen för avsikt att stödja gigabit- och 5G-uppkopplingar för socioekonomiska drivkrafter som skolorna. 

Åtgärden kommer att främja bästa praxis om uppkoppling, på grundval av kraven i specifika användningsfall i de lokala samhällena. 

Åtgärden ska uppmuntra medlemsländerna att på bästa sätt använda det stöd som finns tillgängligt från EU för att förbättra tillgången till internet och köpa in digital teknik, program och plattformar för nätbaserat lärande med hjälp av EU:s olika finansieringsprogram, t.ex. faciliteten för återhämtning och resiliens.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Skriv till oss på EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Följ @EUDigitalEdu på Twitter för de senaste nyheterna om den här åtgärden och hela handlingsplanen för digital utbildning.


Bild i sidhuvud: © Europeiska unionen, 2021.