Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digital utbildning – gratis självskattningsverktyg

Selfie är ett gratis självskattningsverktyg för it-användning och digital kompetens och finns för vanliga skolor, för arbetsplatsförlagt lärande och för lärare. Selfie drivs av EU-kommissionen och finns på alla officiella EU-språk.

Slide

Gratis verktyg för skolor och lärare