Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

EU-initiativ för språk

Europeiska språkdagen

Europeiska språkdagen firas den 26 september varje år. Det är ett bra tillfälle att

Europeiska språkdagen är ett initiativ från EU-kommissionen och Europarådet som representerar 800 miljoner européer från 47 länder. Många språk- och kulturinstitut, föreningar, universitet och framför allt skolor deltar. Europeiska språkdagen hölls för första gången 2001 under det Europeiska språkåret och har firats varje år sedan dess.

Runtom i Europa anordnas språklektioner, spel, samtal, konferenser, radioprogram och tävlingar, både på själva språkdagen den 26 september och veckorna före och efter.

Mer information om de senaste evenemangen finns på Europarådets webbplats för Europeiska språkdagen. EU-kommissionens lokalkontor anordnar också många olika evenemang i samarbete med sina partner i EU-länderna.

Europeiska utmärkelsen för språkprojekt

Den europeiska utmärkelsen för språkprojekt ska uppmuntra nya initiativ och ny teknik inom språkundervisning och språkinlärning och öka kunskapen om olika kulturer i Europa. 

Utmärkelsen går varje eller vartannat år till de mest innovativa projekten för att förbättra språkundervisningen i Erasmus+ programländer – inom alla typer av utbildning. Projekten kan vara både lokala och nationella. Utmärkelsen delas för det mesta ut av de nationella programkontoren för Erasmus+.

Här är några exempel på initiativ som nyligen har fått Europeiska utmärkelsen för språkprojekt:

Flerspråkighet är ett av de bästa sätten att hålla hjärnan i form enligt ny forskning. De som talar flera språk är ofta bättre på att göra många saker på en gång, har bättre minne och är bättre språkanvändare. Det är utgångspunkten för det danska initiativet Wise words, en kampanj som ska upplysa elever, föräldrar och lärare om fördelarna med att tala många språk och att språk är en styrka och en gåva. I en kampanjfilm berättar eleverna om sina egna erfarenheter av att vara flerspråkiga och om utmaningarna och möjligheterna i skolan.

Initiativet ”Happy together” vid St Paul's Bay primary school på Malta ska hjälpa elever med olika förutsättningar att bli bättre på maltesiska. Skolan har 1 100 elever och 170 anställda. Eleverna kommer från 55 olika länder i hela världen och över 70 procent av dem är inte födda på Malta. Så har det alltid sett ut på skolan och därför har man skapat en miljö och strategier som gör att alla känner sig välkomna. Skolan är en inspirationskälla för andra skolor. 

”Limba nostra” (vårt språk) är ett initiativ på Sardinien i Italien, där flera skolor har tagit fram kursplaner för de lokala språken sardiska och galluriska i förskolan och grundskolan. Projektet bygger på språk- och innehållsintegrerad inlärning där eleverna får lära sig om geografi, miljö, historia och antropologi samtidigt som de lär sig språk.

I den italienska regionen Umbrien finns sedan länge ett nätverk av universitet, vuxenskolor och ideella organisationer som anordnar språkkurser för migranter och andra utländska personer för att hjälpa dem att integreras: CIC to CIC – Corsi Integrati di Cittadinanza – Conoscere l’Italiano per Comunicare!