Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Europeiska planeringsterminen och landsanalyser

Vad handlar det om?

EU-länderna ansvarar för sina egna utbildningssystem, men EU kan stödja ländernas insatser för att förbättra och modernisera utbildningen. 

I en globaliserad och kunskapsbaserad ekonomi behöver EU en välutbildad arbetskraft så att vi kan hävda oss när det gäller produktivitet och innovation. Det är ännu viktigare när tekniken och samhället snabbt förändras. 

Men glappet mellan människors kunskaper och arbetsmarknadens kompetenskrav tycks öka, vilket bidrar till arbetslösheten och begränsar tillväxten.

Därför är prioriteringarna enligt Europa 2020-strategin att

  • anpassa människors färdigheter till arbetsmarknadens behov
  • se till att högst 10 procent av eleverna går ut skolan med bara grundskolebetyg 
  • se till att minst 40 procent av alla vuxna har en högre utbildning.

Hur går det till?

Inom den europeiska planeringsterminen analyserar kommissionen ländernas resultat på olika politikområden, bland annat utbildning. 

Analyserna hjälper länderna att ta itu med de samhällsproblem som kartläggs på nationell eller regional nivå eller för EU som helhet. Länderna får också hjälp att bedöma genomslaget för genomförda reformer och sina investeringsbehov. 

Under första halvåret varje år utfärdas också landsspecifika rekommendationer som ska hjälpa länderna att lösa sina mest akuta problem, i linje med Europa 2020-strategin för tillväxt och jobb.  

Dessutom publicerar kommissionen en årlig utbildningsöversikt med en aktuell analys av olika problem utifrån vissa riktvärden. Utbildningsöversikten bidrar också till en mer faktabaserad politik i EU.