Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Zgodnje učenje jezikov

Za kaj gre

Zgodnji stik s tujim jezikom lahko otrokom olajša učenje jezikov, izboljša poznavanje materinščine in jim pomaga tudi na drugih področjih. Ministri za šolstvo EU zato podpirajo učenje vsaj dveh tujih jezikov v otroštvu.

Zakaj je potrebno

Zgodnje učenje jezikov je dobra osnova za poznejše učenje in pozitivno vpliva na odnos do drugih jezikov in kultur. Evropska komisija zato pripravlja različne pobude, spodbuja zgodnje učenje in podpira nadaljnje raziskave na tem področju.

Dosedanji ukrepi

Znotraj Komisije deluje skupina nacionalnih strokovnjakov za zgodnje učenje jezikov na predšolski ravni. Ta skupina zbira informacije o stanju v različnih državah in pripravlja priporočila in smernice za izvajanje politike. Rezultati dela in razprav skupine so bili objavljeni v priročniku o politiki 2011.

Evropska komisija je maja 2018 sprejela predlog priporočila Sveta o kakovostnih sistemih predšolske vzgoje in izobraževanja. Ta predlog temelji na predhodnem delu na tem področju, zlasti na ključnih načelih okvira kakovosti za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot jih je leta 2014 predlagala delovna skupina nacionalnih strokovnjakov.

Kaj sledi

Program Erasmus+ uvaja nove možnosti za oblikovanje strateških partnerstev na področju zgodnjega učenja jezikov.

Zgodnje učenje jezikov bo vključeno tudi v splošnejšo strategijo Evropske komisije za predšolsko vzgojo in izobraževanje.