Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

VEČ O ORODJU SELFIE

SELFIE

SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies – samoocenjevanje učinkovitega učenja s spodbujanjem uporabe inovativnih izobraževalnih tehnologij) je orodje, zasnovano za pomoč šolam pri vključevanju digitalnih tehnologij v procese poučevanja, učenja in preverjanja znanja učencev. Orodje lahko izpostavi, na katerih področjih delo poteka dobro, kje so potrebne izboljšave in katere morajo biti prednostne naloge. Orodje je trenutno na voljo v 24 uradnih jezikih Evropske unije, sčasoma pa bo dodanih še več.

Orodje SELFIE anonimno zbira stališča učencev, učiteljev in predstavnikov vodstva šole glede uporabe tehnologije na njihovih šolah. V postopku se uporabljajo kratke trditve in vprašanja ter preprosta lestvica strinjanja od 1 do 5. Izjave zajemajo področja, kot so vodstvo, infrastruktura, usposabljanje učiteljev in digitalne kompetence učencev.

Ocenjevanje traja približno 30 minut. Vprašanja so prilagojena vsaki skupini. Učenci na primer dobijo vprašanja glede svojih izkušenj pri učenju, učitelji ocenjujejo usposabljanje in prakse poučevanja, vodstvo šole pa preučuje načrtovanje in splošno strategijo.

Na podlagi odgovorov orodje ustvari poročilo – prikaz („SELFIE“ :-)) šolskih odlik in slabosti pri uporabi digitalnih tehnologij za poučevanje in učenje. Čim več je sodelujočih s posamezne šole, tem natančnejše je poročilo SELFIE za njihovo šolo.

Rezultati in spoznanja iz aktivnosti v orodju SELFIE so namenjeni samo vaši šoli in niso nikoli posredovani naprej, razen če se tako odločite sami.

Ugotovitve vam lahko pomagajo razkriti, kakšno je stanje na vaši šoli, na podlagi tega pa lahko začnete razpravo o uporabi tehnologije in pripravite akcijski načrt. Orodje SELFIE se lahko uporablja tudi v poznejši fazi za ocenjevanje napredka in prilagajanje akcijskega načrta.

Prednosti:

 

Orodje SELFIE s 360-stopinjsko metodo ocenjevanja številnih področij šolske prakse zajame celotno šolsko skupnost – vodstvo šole, učitelje in učence.

 

Ker je vsaka šola edinstvena, je orodje mogoče prilagajati. Šola lahko izbira in dodaja vprašanja in trditve, ki ustrezajo njenim potrebam.

 

Orodje SELFIE vsem udeležencem omogoča odgovarjanje na vprašanja, ki ustrezajo njihovim izkušnjam, ki jih imajo kot učenci, učitelji ali predstavniki vodstva šole.

 

Orodje SELFIE je brezplačno. Odgovori so anonimizirani in zagotovljeno je varstvo podatkov.

 

Postopek ocenjevanja lahko izvedete z računalnikom, tabličnim računalnikom ali pametnim telefonom.

 

Po končanem postopku v orodju SELFIE vsaka šola prejme prilagojeno interaktivno poročilo s poglobljenimi podatki in kratkimi vpogledi v odlike in slabosti.

Postanite del vse večje skupnosti evropskih šol, ki uporabljajo orodje SELFIE za pomoč pri vključevanju digitalnih tehnologij v poučevanje in učenje.

Kdo lahko uporablja orodje SELFIE?

Orodje SELFIE je na voljo za osnovne, srednje in poklicne šole po Evropi in zunaj nje. Uporablja ga lahko vsaka šola, ne samo tiste z visokimi ravnmi infrastrukture, opreme in uporabe tehnologije.

Orodje je na voljo v vseh 24 uradnih jezikih Evropske unije.

Orodje, ki so ga šole izoblikovale zase

V ustvarjanje in preskušanje orodja SELFIE so bili od samega začetka vključeni predstavniki vodstev šol, učitelji in učenci:

  • 5,000 jih je podalo svoje mnenje ob prvi zasnovi orodja.
  • 67 000 oseb iz 650 šol po Evropi je sodelovalo pri pilotnem projektu.
  • S Orodje SELFIE so preskušale osnovne šole, da bi se zagotovilo, da ga lahko razumejo tudi mlajši učenci.

Varstvo podatkov

  • Orodje SELFIE je namenjeno samo šolam in ne zbira nobenih osebnih podatkov.
  •   Vsi odgovori, posredovani z orodjem SELFIE, so anonimni. Posameznih učencev, učiteljev, predstavnikov vodstva šole ali drugih članov osebja, ki odgovarjajo na vprašanja in trditve, ni mogoče osebno prepoznati.
  • Vsaka šola je lastnik svojega poročila iz orodja SELFIE, poročilo pa nikoli ni posredovano drugim osebam, razen če se tako odloči šola sama.
  • Nobena druga organizacija, niti Evropska komisija, ne more spremljati odgovorov posamezne šole.
  • Orodje SELFIE gostuje na strežniku, katerega lastnica in upravljavka je Evropska komisija, za zbrane podatke pa veljajo pravila Komisije o obdelavi podatkov.
  • Anonimizirani in zbirni podatki se lahko uporabljajo samo za namene politik in raziskav, nikoli pa za komercialne namene.

Ozadje in razvoj

Orodje SELFIE temelji na okviru Evropske komisije za spodbujanje digitalnega učenja v izobraževalnih organizacijah.

Ekipa za orodje SELFIE

Orodje SELFIE je pobuda Evropske komisije.

Orodje je bilo razvito v tesnem sodelovanju z ekipo strokovnjakov iz šol, ministrstev za izobraževanje in raziskovalnih ustanov po vsej Evropi. Med partnerskimi institucijami so Evropska fundacija za usposabljanje, Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP) in Inštitut za informacijske tehnologije v izobraževanju organizacije UNESCO.

Benefits

Comprehensive

SELFIE involves the whole school community – school leaders, teachers and students – in a 360-degree process covering many areas of school practice.

Customisable

Because every school is unique, the tool can be customised. Your school can select and add questions and statements to suit your needs.

Matching experience

SELFIE allows all participants to answer questions that match their experience, as students, teachers or school leaders.

Free and anonymous

SELFIE is free of charge. Answers are anonymised and data is secure.

Tailor-made

On completing SELFIE, each school receives a tailor-made, interactive report which provides both in-depth data and quick insights into strengths and weaknesses.