Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Pobuda za evropsko študentsko izkaznico

Kaj je evropska študentska izkaznica

Enostavni in varni spletni upravni postopki ter jasne informacije za študente so bistveni za krepitev študentske mobilnosti in izmenjav v Evropi ter za spodbujanje njihovega sodelovanja v izobraževalnih in kulturnih dejavnostih – v skladu z vizijo za oblikovanje evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025.

V okviru pobude za evropsko študentsko izkaznico bo prek mobilne aplikacije Erasmus+ na voljo spletna „vstopna točka“, kjer bodo lahko študenti opravili vse upravne formalnosti v zvezi z obdobjem njihovega bivanja v tujini, in sicer pred mobilnostjo in po njej ter med samim obdobjem mobilnosti. Tukaj bodo našli vse potrebne informacije, ki jih potrebujejo, da bo njihova izkušnja z mobilnostjo čim boljša.

Pobuda naj bi se v celoti izvajala leta 2021. Do takrat bodo visokošolske ustanove, ki bodo sodelovale v prihodnjem programu Erasmus+, za izmenjavo podatkov o mobilnosti študentov že uporabljale mrežo Erasmus brez papirja. Uporaba mreže Erasmus brez papirja bo za te ustanove postala obvezna v skladu z naslednjimi mejniki:

  • 2021 – za upravljanje sporazumov o učenju na spletu
  • 2022 – za upravljanje medinstitucionalnih sporazumov
  • 2023 – za izmenjavo imenovanj in sprejetij študentov ter prepisov ocen v zvezi s študentsko mobilnostjo

Sodelujoče ustanove bodo tudi morale spodbujati uporabo mobilne aplikacije Erasmus+, ki bo ustanovam in študentom Erasmus+ zagotovila večjo učinkovitost upravnih postopkov. Do leta 2025 bi morali imeti vsi študenti v Evropi možnost izkoristiti prednosti evropske študentske izkaznice. Več o pobudi na spletnem seminarju Erasmus Goes Digital!

Kaj omogoča evropska študentska izkaznica

Izkaznica, ki bo v celoti skladna z zakonodajo EU o varstvu osebnih podatkov, bo zagotovila varno izmenjavo podatkov o študentih in omogočila nemoten prehod z ene visokošolske ustanove na drugo. Študentom bo tudi omogočila dostop do spletnih tečajev in storitev, ki jih ponujajo druge visokošolske ustanove. 

To bo olajšalo virtualno mobilnost in kombinirano učenje, evropska študentska izkaznica pa bo tudi omogočila večjo izbiro programov. Sčasoma se bodo študentke in študenti z izkaznico lahko udeleževali kulturnih dejavnosti v Evropi po znižanih cenah. 

Evropska študentska izkaznica ne ponuja prednosti samo študentom, poenostavlja tudi upravne postopke in zmanjšuje upravno breme za visokošolske ustanove ter krepi mobilnost za vse. 

Finančna sredstva programa Erasmus+ in Instrumenta za povezovanje Evrope bodo leta 2019 namenjena krepitvi digitalnih projektov Erasmus brez papirja, EMREX in evropska študentska izkaznica.

Pobuda evropske študentske izkaznice bo povezana s pravili EU o elektronski identifikaciji (uredba eIDAS), da bi zagotovila zaupanje, potrebno za avtentikacijo študentov, in jim omogočila, da na spletu uveljavijo svoje pravice. 

Pobuda je korak naprej k prehodu na digitalno evropsko družbo in resničnemu evropskemu izobraževalnemu prostoru, kjer bo študijsko obdobje v tujini pravilo in odličnost na področju izobraževanja realnost za vse.

Prednosti evropske študentske izkaznice

Za študente: 

  • enostaven dostop do učnega gradiva pred mobilnostjo, spletna prijava v študijski program in samodejno priznavanje kreditnih točk ECTS
  • takojšen dostop do storitev na univerzi gostiteljici, denimo knjižnice, prevoza in nastanitve
  • popusti za kulturne dejavnosti povsod v EU

Za visokošolske ustanove: 

  • enostavno spletno upravljanje celotnega procesa mobilnosti od izbire študentov do priznavanja kreditnih točk ECTS
  • spletna identifikacija študentov, poenostavljena in varna izmenjava podatkov o študentih, vključno s podatki o akademskih dosežkih – med visokošolskimi ustanovami 
  • manjše upravno breme, povezano z mobilnostjo študentov