Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Kakovostne naložbe v izobraževanje in usposabljanje

Da bi do leta 2025 uresničili evropski izobraževalni prostor, je potrebna ustrezna raven naložb v izobraževanje in usposabljanje, pri čemer je treba zagotoviti njihovo kakovost, uspešnost in učinkovitost. 

Kot je bilo napovedano v sporočilu o uresničitvi evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025, bo strokovna skupina za kakovostne naložbe v izobraževanje in usposabljanje podprla ta proces, tako da bo pomagala ohraniti osredotočenost na nacionalne in regionalne naložbe.

Komisija bo zagotovila posebno podporo lokalnim, regionalnim in nacionalnim organom, da bi olajšala vzajemno učenje, analizo in izmenjavo dobrih praks pri naložbah v izobraževalno infrastrukturo.

Naložbe v izobraževanje in usposabljanje bodo prispevale k ekološkemu in digitalnemu prehodu ter trajnemu okrevanju po krizi zaradi COVID-19. Z znatnimi sredstvi, ki so na voljo v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost, se bo zagotovila pomembna podpora za reforme in naložbe v izobraževanje in usposabljanje, od infrastrukture in gradnje do usposabljanja, digitalnih naprav in financiranja odprtih virov izobraževanja.

Komisija bo spodbujala okolju prijaznejšo izobraževalno infrastrukturo za izpolnjevanje današnjih energetskih standardov in izboljšanje zelenih zunanjih šolskih površin. To pa bo spodbudilo interakcijo in učenje ter bo hkrati odziv na povpraševanje po novih kompetencah in pedagoških praksah. 

Najnovejše informacije

Komisija je 19. februarja 2021 objavila poročilo z naslovom Boosting Social and Economic Resilience in Europe by Investing in Education (Krepitev socialne in ekonomske odpornosti v Evropi z naložbami v izobraževanje). Ta gospodarska analiza se osredotoča na koristi naložb v izobraževanje in usposabljanje.

Komisija je objavila tudi javni razpis za prijavo interesa, da bi oblikovala strokovno skupino za kakovostne naložbe v izobraževanje in usposabljanje. 

Strokovna skupina bo izvedla poglobljeno analizo obstoječih dokazov, da bi opredelila možnosti politike, ki spodbujajo rezultate izobraževanja in vključenost ter hkrati izboljšujejo učinkovitost porabe.

Evropska unija (EU) bo v naslednjih sedmih letih za izobraževanje in usposabljanje namenila več sredstev kot kdaj prej. 

Strokovna skupina bo nacionalnim organom pomagala čim bolje izkoristiti razpoložljiva sredstva in podprla razvoj z dokazi podprtega oblikovanja politik z oblikovanjem smernic za države članice, ki bodo vsebovale trdne dokaze o učinku, stroških in izzivih pri izvajanju ključnih ukrepov politike.

Strokovna skupina bo svojo analizo usmerila na tista področja, ki predstavljajo večino izdatkov za izobraževanje in lahko pomembno vplivajo na rezultate izobraževanja. To bodo zlasti:

  • učitelji in vodje usposabljanja,
  • upravljanje izobraževalne infrastrukture ter s tem povezanih fizičnih in človeških virov, 
  • digitalno izobraževanje (razvoj infrastrukture in kompetenc).

Vsako področje bi moralo zajemati vse ravni izobraževanja in usposabljanja – od predšolske vzgoje in varstva do izobraževanja odraslih –, spremljala pa ga bosta analiza stroškov in koristi ter pregled proračunskih posledic za vsako možnost politike.

Prva seja strokovne skupine bo spomladi 2021. Prijave se sprejemajo do sobote, 20. marca 2021