Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Jeziki za gospodarsko rast in zaposlovanje

Gonilna sila uspeha posameznikov in podjetij

Dobre jezikovne in komunikacijske spretnosti so bistvenega pomena za uspeh posameznikov in podjetij.

Podjetja v EU pogosto izgubijo posel zaradi slabega znanja jezikov in pomanjkljivega poznavanja drugih kultur. Potreben je strateški pristop k večjezični komunikaciji.

Mladi, ki se učijo tujih jezikov, lahko študirajo ali se usposabljajo v tujini. Usposabljajo se na določenem strokovnem področju, vendar tudi izboljšujejo svoje znanje jezikov in medkulturne komunikacije – kar je dodana vrednost za delodajalce.

Evropska študija o učinkih programa za študentske izmenjave Erasmus kaže, da imajo diplomanti z mednarodnimi izkušnjami precej boljši položaj na vse bolj mednarodnem trgu dela.

Kako si EU prizadeva izboljšati znanje jezikov

Evropska komisija z namenom razvijanja spretnosti, ki jih državljani in podjetja EU potrebujejo na današnjem trgu dela, sodeluje z deležniki iz sektorjev izobraževanja in zaposlovanja. Prek evropske panorame spretnosti (platforma EU, ki zagotavlja jasne, zanesljive in posodobljene podatke o trgu dela) vlade držav EU, organizacije delodajalcev in sindikati sodelujejo pri pripravi napovedi glede potrebnih znanj v posameznih sektorjih, vključno z znanjem jezikov.

  • Projekt ESCO (evropska klasifikacija spretnosti, kompetenc, kvalifikacij in poklicev), ki deluje v okviru strategije Evropa 2020, pomaga delodajalcem in posameznikom z opisom, opredelitvijo in klasifikacijo poklicev, spretnosti in kvalifikacij, ustreznih za trg dela ter izobraževanje in usposabljanje v EU. Projekt podpira Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP).
  • Komisija tudi zbira podatke študij, izvedenih v EU, o povezavah med znanjem jezikov, konkurenčnostjo in zaposljivostjo, da bi zadovoljila vse večjo potrebo po specializiranih jezikoslovcih. Poleg tega si prizadeva povezati univerze z uporabniki jezikovnih storitev, na primer prek foruma Prevajamo Evropo.
  • Nedavno je Komisija usklajevala platformo podjetij, ki je prispevala podatke mreži za spodbujanje jezikovnih strategij za izboljšanje konkurenčnosti in možnosti zaposlitve (CELAN). Namen platforme je bil opredeliti jezikovne potrebe podjetij v EU in njihovih zaposlenih ter jim dati na voljo ustrezna orodja za njihovo zadovoljitev.
  • Tematska skupina za jezike je objavila poročilo o zagotavljanju večjezičnih komunikacijskih spretnosti za trg dela.
  • Izsledki dveh najnovejših celovitih poročil EU o jezikih in zaposljivosti, študije o znanju tujih jezikov in zaposljivosti ter poročila Jeziki in zaposljivost, kažejo na to, da obstaja neposredna povezava med znanjem jezikov in zaposljivostjo. Znanje tujih jezikov je bilo priznano kot pomemben dejavnik za poklicni razvoj državljank in državljanov EU. Poročili vsebujeta tudi analizo povpraševanja po znanju tujih jezikov na trgu dela in priporočila o tem, kako v zvezi s tem podpreti delodajalce in delojemalce.
  • Komisija podpira znanje jezikov kot gonilo gospodarske rasti tudi s programom Erasmus+.