Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje – 9. ukrep

Evropsko potrdilo o digitalnih znanjih in spretnostih.

Digitalna znanja in spretnosti so nepogrešljiva pri učenju, delu in v vsakdanjem življenju, tehnološko naravnana gospodarstvo in družba, ki se hitro spreminjata, pa jih zahtevata od vseh. 

Težave s priznavanjem digitalnih znanj in spretnosti

Vendar se digitalna znanja in spretnosti pogosto izgubijo in zanje je težko pridobiti priznanje. Do tega prihaja zaradi številnih različnih usposabljanj in programov potrjevanja digitalnih znanj in spretnosti, ki jih pripravljajo številne organizacije in vlade. 

Evropska komisija si zato prizadeva za vzpostavitev evropskega potrdila o digitalnih znanjih in spretnostih, ki bi delodajalcem, izvajalcem usposabljanj in drugim omogočilo hitro in enostavno priznavanje digitalnih spretnosti in znanj. 

Omenjeno potrdilo bo temeljilo na evropskem okviru digitalnih kompetenc, ki se nenehno posodablja, tako da lahko državljani dokumentirajo znanje in spretnosti, ki so jih pridobili v današnjem hitro razvijajočem se digitalnem svetu.

Cilji 

Namen evropskega potrdila o digitalnih znanjih in spretnostih, ki bo zasnovano v skladu z odobrenimi zahtevami glede kakovosti, je izboljšati preglednost in vzajemno priznavanje digitalnih znanj in spretnosti s strani vlad, delodajalcev in drugih deležnikov po Evropi. 

Posameznikom naj bi omogočilo, da izkažejo raven svoje digitalne usposobljenosti v skladu z ravnmi usposobljenosti iz okvira digitalnih kompetenc, in jih spodbudilo, da pridobijo nove digitalne spretnosti in znanja. 

Nova shema bi dopolnila obstoječe (nacionalne ali mednarodne) sheme potrjevanja digitalnih znanj in spretnosti, ne bi jih pa nadomestila.

Evropsko potrdilo o digitalnih znanjih in spretnostih podpira ambiciozne cilje programa znanj in spretnosti za Evropo:

  • zagotoviti, da ima 70 % vseh ljudi, starih od 16 do 74 let, do leta 2025 vsaj osnovne digitalne spretnosti in znanja;
  • doseči cilj evropskega digitalnega desetletja, da ima vsaj 80 % vseh ljudi do leta 2030 osnovna digitalna znanja in spretnosti.

Ključne dejavnosti

S študijo izvedljivosti bodo preverjeni scenariji za evropsko potrdilo o digitalnih znanjih in spretnostih. Izdelan bo pregled nad obstoječimi shemami potrjevanja digitalnih znanj in spretnosti v Evropi ter izvedena analiza vrzeli, da bi bolje razumeli vlogo in vrednost evropskega potrdila o digitalnih znanjih in spretnostih ter njegovo podporo pri priznavanju digitalnih znanj in spretnosti v Evropi.

Pričakovani rezultati

Zasnova in preizkus evropskega potrdila o digitalnih znanjih in spretnostih, ki ga priznajo in sprejmejo vlade, delodajalci in drugi deležniki v Evropi.

Časovnica 

  • Pomlad 2021 – vzpostavitev platforme za digitalna znanja in spretnosti ter delovna mesta z možnostmi usposabljanja za pridobitev in nadgradnjo digitalnih znanj in spretnosti; 
  • jesen 2021 – vzpostavitev orodja za samoocenjevanje digitalnih znanj in spretnosti prek portala Europass;
  • pomlad 2022 – preučitev izvedljivosti, posvetovanje in razvoj koncepta skupaj z deležniki; 
  • jesen 2023 – izdelava poskusnega prototipa evropskega potrdila o digitalnih znanjih in spretnostih; 
  • 2024 – uveljavitev evropskega potrdila o digitalnih znanjih in spretnostih ter polno delovanje. 

Več informacij o okviru digitalnih kompetenc (DigComp) je na voljo v brošuri, na videoposnetku in spletnem mestu Skupnega raziskovalnega središča.

Dodatne informacije o potrjevanju digitalnih znanj in spretnosti so na voljo na spletnem mestu All Digital.

Financiranje

Ta ukrep se financira iz programa EU Erasmus+.

Stik z nami

Če želite izvedeti več o tem ukrepu, nam pišite na e-naslov EC-EDSC@ec.europa.eu.

Sledite profilu @EUDigitalEducation, da boste na tekočem z najnovejšimi informacijami in novostmi v zvezi s tem ukrepom in celotnim akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje.