Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

evropska nagrada za inovativno poučevanje

Evropska nagrada za inovativno poučevanje je nova pobuda, ki se bo začela izvajati leta 2021 in je bila vzpostavljena s sporočilom Komisije o uresničitvi evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025. 

Cilji nagrade so:

  • počastiti dosežke učiteljev in šol ter izraziti priznanje za njihovo delo
  • opredeliti in spodbujati izjemne prakse poučevanja in učenja
  • uporabiti nagrado kot sredstvo za vzajemno učenje
  • poudariti pomen programa Erasmus+ za evropsko sodelovanje učiteljev in vzpostavitev evropskega izobraževalnega prostora

Nagrada bo osredotočena na šolsko izobraževanje, vključno s predšolsko vzgojo in varstvom ter šolami za poklicno izobraževanje in usposabljanje

Tako kot učiteljske akademije Erasmus+ je tudi ta nova pobuda namenjena podpori učiteljem in vodjem usposabljanja na njihovi poklicni poti s spodbujanjem poklicne odličnosti, strokovnih mrež in izkustvenih skupnosti ter učne mobilnosti v tujini.

Vsaki državi programa Erasmus+ bodo namenjene štiri nagrade

  • predšolska vzgoja in varstvo
  • primarno izobraževanje
  • sekundarno izobraževanje 
  • šole za poklicno izobraževanje in usposabljanje

Nagrade bodo izbrale in imenovale nacionalne agencije Erasmus+, ki sodelujejo pri oblikovanju te pobude v okviru postopka soustvarjanja. 

Nagrada bo vsako leto tematsko osredotočena in bo nagrajevala učitelje in šole, ki so s svojimi projekti obravnavali določeno temo, ki je uvrščena med prednostne naloge evropskega izobraževalnega prostora. 

Tema za leto 2021 bo učenje na daljavo in kombinirano učenje v tesni povezavi z akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje in pandemijo COVID-19.