Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Zagotavljanje kakovosti

Zakaj je pomembno zagotavljanje kakovosti v šolskem izobraževanju 

Zagotavljanje kakovosti vključuje sistematičen pregled ponudbe izobraževanja, da se ohranijo in izboljšajo njegova kakovost, pravičnost in učinkovitost. Zajema samovrednotenje šol, zunanjo oceno (vključno z inšpekcijskim pregledom), oceno učiteljev in vodstvenih delavcev šol ter oceno dosežkov učencev.

Za podporo visokokakovostnega in vključujočega izobraževanja v evropskem izobraževalnem prostoru je bistveno, da se razvijejo zanesljivi sistemi zagotavljanja kakovosti. Pomembno je tudi, da se podpre izvajanje priporočil Sveta iz leta 2018 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje in spodbujanju skupnih vrednot, vključujočega izobraževanja in evropske razsežnosti poučevanja.

Poleg tega je zagotavljanje kakovosti bistveno za ustvarjenje pogojev, ki bodo olajševali mobilnost učencev po vsej Evropi, zlasti z okrepljeno preglednostjo in zaupanjem. Zagotavljanje kakovosti ima tudi ključno vlogo pri podpiranju vzajemnega priznavanja kvalifikacij in izidov iz učnih obdobij v tujini v srednješolskem izobraževanju.

Kako EU podpira zagotavljanje kakovosti

Komisija države članice EU podpira pri nadaljnjem razvoju njihovih sistemov zagotavljanja kakovosti s pomočjo delovne skupine za šole ET 2020, ki deluje v okviru skupine na visoki ravni za izobraževanje in usposabljanje. Skupino sestavljajo vladni strokovnjaki držav članic EU in organizacije deležnikov.  

Delovna skupina na rednih srečanjih preučuje posamezne vidike politik v zvezi z zagotavljanjem kakovosti v izobraževanju, razpravlja o skupnih izzivih in izmenjuje dobro prakso. Oblikovala je smernice za snovalce politik na področju zagotavljanja kakovosti za razvoj šol. Pripravila je tudi poročilo o podpori samovrednotenju šole kot ključnemu mehanizmu za razvoj šole.

Komisija je pripravila poročilo izvedencev Boljše učenje za mlade Evropejke in Evropejce: oblikovanje doslednih strategij za zagotavljanje kakovosti v šolskem izobraževanju.

Poleg tega je v svojem sporočilu Razvoj šol in odlično poučevanje za dober začetek v življenju izpostavila področja ukrepanja za izboljšanje šolskega izobraževanja, vključno z razvojem sistemov zagotavljanja kakovosti.

Delovni dokument služb Komisije, priložen Sporočilu, navaja raziskave in dokaze, ki podpirajo priporočila Sporočila, vsebuje pa tudi rezultate dela na ravni EU za razvoj politik šolskega izobraževanja.