Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Priloga k diplomi

Kaj je priloga k diplomi

Visokošolske institucije pripravijo prilogo k diplomi na podlagi standardov, o katerih so se dogovorili Komisija, Svet Evrope in Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO). Priloga k diplomi je del evropske mape kompetenc Europass

Priloga k diplomi je pripomoček za lažje priznavanje akademskih kvalifikacij. To pomembno orodje evropskega visokošolskega prostora diplomantom zagotavlja, da njihove diplome priznavajo visokošolske institucije, javni organi in delodajalci v domači državi in v tujini. Vendar ni življenjepis ali nadomestek izvirne kvalifikacije.

Priloga k diplomi je sestavljena iz osmih razdelkov, v katerih so navedeni: 

  • podatki o imetniku kvalifikacije
  • vrsta kvalifikacije in podatki o instituciji, ki jo je izdala
  • stopnja kvalifikacije
  • vsebina programa in doseženi rezultati
  • funkcija kvalifikacije
  • uradni podpis in žig
  • podatki o zadevnem nacionalnem visokošolskem izobraževalnem sistemu (ki jih pripravijo nacionalni informativni centri za priznavanje visokošolskih diplom (NARIC))
  • drugi pomembni podatki

V vseh državah, ki so vključene v bolonjski proces, imajo diplomanti pravico, da se jim priloga k diplomi izda samodejno, brezplačno in v katerem koli glavnem evropskem jeziku. 

Kakšne so koristi 

S prilogo k diplomi so kvalifikacije in študijski programi lažje primerljivi med državami po Evropi. V njej je podroben opis dokončanega študija in kompetenc, pridobljenih med študijem. 

Priloga lahko imetnikom olajša dostop do zaposlitve in priložnosti za nadaljnji študij v tujini, saj spodbuja mednarodno priznavanje akademskih kvalifikacij tako pri visokošolskih institucijah kot delodajalcih.

Visokošolskim institucijam zagotavlja boljše priznavanje akademskih kvalifikacij, ki jih ponujajo. Povečuje prepoznavnost institucij, tako pri drugih visokošolskih institucijah kot delodajalcih. Priloga tudi pomaga ohranjati institucionalno avtonomijo visokošolskih institucij z zagotavljanjem skupnega okvira za priznavanje akademskih kvalifikacij in pomaga zmanjševati upravno breme, s katerim se soočajo številne institucije.